Dynamisch Licht voor Intensive-Carepatiënten

In de serie publiekslezingen ‘Dokter op dinsdag’ geeft intensivist Peter de Jager op dinsdag 22 maart een lezing over het dynamisch licht, waarmee de nieuwe patiëntenkamers van de Intensive Care zijn uitgerust. Het gebruik van dynamisch licht moet voorkomen dat het dag- en nachtritme bij zowel patiënt als medewerkers wordt verstoord.

Op de Intensive Care start een onderzoek om wetenschappelijk bewijs te verzamelen voor de positieve effecten van dit licht bij het voorkomen van verwardheid oftewel delier. De lezing is van 19.00 tot 20.00 uur op de locatie Groot Ziekengasthuis, Tolbrugstraat 11, ‘s-Hertogenbosch. Het publiek wordt om 19.00 uur bij het Meeting Point bij de receptie door de gespreksleider opgehaald.

‘Onze patiënten hebben ons geïnspireerd om met dit dynamisch licht te beginnen’, zegt intensivist Peter de Jager. ‘We organiseren jaarlijks een terugkommiddag voor iedereen die bij ons op de afdeling heeft gelegen. Patiënten krijgen tijdens deze bijeenkomsten de gelegenheid om hun ervaringen over hun verblijf op de IC met ons te delen. Wat zij daar aangeven, is dat zij last hadden van omgevingsfactoren zoals fel licht en harde geluiden. Met het onderzoek dat we nu starten, nemen we een van de meest bepalende omgevingsfactoren onder de loep: licht. De hoop is dat dynamisch licht het dag-nachtritme beter in stand houdt en zo het aantal mensen met delier afneemt.’

Biologische klok
Lichtreceptoren in het lichaam hebben invloed op de biologische klok. ’s Morgens zorgt licht ervoor dat het lichaam cortisol aanmaakt, waardoor je wakker wordt. Het steeds sterker wordende licht maakt je alert en actief. Tegen de avond maakt het lichaam melatonine aan, nodig om in slaap te kunnen vallen. Meer daglicht overdag, zorgt dat je ’s avonds meer melatonine aanmaakt en beter slaapt. Philips heeft al goede ervaringen met de toepassing van Dynamic Light op scholen. In een aantal schoolklassen heeft het licht vier standen. De ene lichtstand zorgt ervoor dat de kinderen rustig worden als ze met veel drukte zijn binnengekomen, de andere activeert en weer een andere helpt ze te concentreren. De eerste ervaringen op basisscholen in het land zijn veelbelovend. Het concentratieniveau van de kinderen op deze scholen is significant gestegen.

Belang van het project
Op alle patiëntenkamers (20) van de twee IC-units in de nieuwbouw van het ziekenhuis is dynamisch licht (DL) geïnstalleerd. Hiermee wordt volgens een vast, dagelijks patroon de hoeveelheid licht in sterkte en toon aangeboden. Dit patroon beoogt de natuurlijke blootstelling aan daglicht na te bootsen. Dit in tegenstelling met de huidige situatie op IC afdelingen waar een vaste hoeveelheid standaard licht wordt aangeboden. Met het dynamische licht wordt vanuit ‘lichtperspectief’ de meest ideale situatie gecreëerd om de patiënt in een natuurlijk dag-nacht ritme te brengen. Delier komt bij 80-95 % van de IC patiënten voor.

Onder invloed van de narcose en alles wat met hen gebeurt, raken met name kwetsbare, oudere patiënten vaak verward. De mortaliteit is hoog bij deze groep patiënten en delier zorgt voor een langere ligduur op de IC en ook daarna op de verpleegafdeling. Winst behalen in de mate van delier en/of het voorkomen zal dan ook ligduur verkorten waardoor er minder capaciteitsproblemen zijn op de IC en verpleegafdeling. Dit zal de wachtlijsten van onder andere grote operatie verminderen.

Vragen
Deze publiekslezing is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in wat er gebeurt op een Intensive Care, het voorkomen van delier of de mogelijkheden van dynamisch licht. Na het een praatje van Peter de Jager van ongeveer twintig minuten, krijgen bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen.

Plaats een reactie