Dwangsom voor 9 instellingen die jaardocument niet aanleveren

Bij 9 zorginstellingen gaat een dwangsom van 1000 euro per week lopen omdat zij op 29 september 2010 niet hebben voldaan aan hun plicht het jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 aan te leveren. Instellingen die vorig jaar ook een last onder dwangsom opgelegd kregen, moeten nu 2000 euro per week betalen. De dwangsommen lopen maximaal 10 weken.

Voor 2 instellingen is het op 31 augustus 2010 genomen besluit herzien. Dit betekent dat aan deze instellingen met terugwerkende kracht geen last onder dwangsom is opgelegd. 13 instellingen hebben inmiddels aan volledig aan hun verplichting voldaan. Bij 3 instellingen heeft de IGZ op 29 september 2010 alsnog een last onder dwangsom opgelegd.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) legde op 31 augustus 2010 aan 24 zorginstellingen een last onder dwangsom op omdat zij het Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 op die datum ten onrechte niet of niet volledig hadden aangeleverd bij het CIBG. Deze instellingen kregen 4 weken (de zogenaamde begunstigingstermijn) de tijd om alsnog aan hun plicht te voldoen.

Instellingen die verzekerde zorg (Zorgverzekeringswet, AWBZ) leveren moeten een toelating hebben op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZI). De toelating brengt een plicht tot verantwoording met zich mee. Met het jaardocument leggen zorginstellingen deze verantwoording af en geven zij inzicht in hun prestaties. Alle jaarlijkse verplichtingen op grond van wet- en regelgeving staan hierin. Het jaardocument geeft instellingen ook de gelegenheid om zich te presenteren als maatschappelijk ondernemer.

Plaats een reactie