Boeiende DVD over multiculturele zorg

Het groeiende aanbod van patiënten met een diverse culturele achtergrond houdt ook VUmc bezig. Daarom worden medewerkers gestimuleerd hun culturele competenties te ontwikkelen. Zo kunnen zij ook mensen met een niet Nederlandse achtergrond op een adequate manier zorg bieden. Door kennis van en vooral begrip voor andere culturen en hoe men omgaat met ziekte en gezondheid is het verlenen van goede zorg mogelijk. VUmc heeft samen met GGZ inGeest de dvd Kleurrijke zorgpaden gemaakt. Voor het stimuleren van meer begrip en betere zorg voor zorgvragers uit andere culturen.

VUmc en GGZ inGeest werken intensief samen en leveren een compleet zorgaanbod waarin lichaam en geest integraal worden benaderd

Allochtone Nederlanders kunnen anders omgaan met ziekte en gezondheid. Hun verwachtingen van en eisen aan artsen en andere zorgverleners kunnen wezenlijk verschillen van die van autochtone Nederlanders. Deze verschillen hebben meestal een culturele achtergrond: ‘Hoe is in het land van herkomst de gezondheidszorg georganiseerd en wat is de rol van artsen en andere zorgverleners?’. Van belang is ook hoe er over ziekte en gezondheid wordt gesproken. Hoe brengt men lichamelijke klachten ter sprake en welke symptomen van een afnemende gezondheid worden besproken en welke niet?

VUmc heeft met GGZ inGeest een viertal korte films gemaakt rond bestaande zorgtrajecten: diabetes, acute CVA, dementie en borstkanker. Op een illustrerende, prikkelende en soms ontroerende manier komen deze ziektebeelden vanuit verschillende culturen aan de orde. Daarbij worden verschillen en discussie niet gemeden, maar juist opgezocht. Op deze manier ontstaat een helder en fascinerend beeld van wat ziekte en culturele verschillen met elkaar te maken hebben. Deze dvd is een must voor iedereen die binnen de zorg met verschillende culturen te maken krijgt.!

De dvd is te bestellen via www.vumc.nl/interculturalisatie

Plaats een reactie