Duurzame inzetbaarheid oudere werknemers

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers in Noord-Nederland langer, gezonder en productiever kunnen doorwerken?

SprintAtWork

Die vraag staat centraal in het nieuwe onderzoekscentrum SPRINT@Work, waarin de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking.

Hans Wortmann
Hans Wortmann
“Met de producten die wij ontwikkelen kunnen bedrijven bijvoorbeeld de belastbaarheid van hun ouder wordende medewerkers meten,” zegt projectleider en hoogleraar Information Management Hans Wortmann.

“Denk daarbij onder meer aan sensoren in de werkkleding of aan de computer die de reactiesnelheid meet. Op basis van die informatie kan de werkplek worden afgestemd op een specifieke medewerker, door gebruik te maken van variabele werktijden, hulpmiddelen of aangepast meubilair.”

Lichamelijke en mentale veranderingen
Door de vergrijzing neemt de gemiddelde leeftijd van de beroepsbevolking toe. Dat heeft grote gevolgen voor het arbeidsproces. Ouder worden gaat gepaard met lichamelijke en mentale veranderingen, die van invloed zijn op het uitvoeren van werkzaamheden. In SPRINT@Work worden producten ontwikkeld en getest die deze veranderingen meten en erop inspelen.

Innovaties direct testen in de praktijk
Het nieuwe onderzoeksproject verenigt de in Noord-Nederland aanwezige kennis op het gebied van biomedische-, zorg- en fitnesstechnologie, multimediatoepassingen, gaming, sensortechnologie en monitoring.

“In SPRINT@Work werken kennisinstellingen als de RUG en het UMCG samen met bedrijven die concrete producten en oplossingen leveren,” vertelt Wortmann. “En daarnaast zijn er grote werkgevers bij het project betrokken, zoals de NAM, Cofely en De Reym Groep, die de innovatieve producten direct in de praktijk testen en zo nodig aanpassen aan hun specifieke omstandigheden.”

Meer informatie

rug.nl/feb/sprintatwork