Duurzame initiatieven bij Innovatiebijeenkomst CO2-Prestatieladder

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat en LEF future center een Innovatiebijeenkomst over duurzame energie in de infrastructuur georganiseerd. Ruim 100 vertegenwoordigers van opdrachtgevers, gecertificeerde bedrijven, energiemaatschappijen en maatschappelijke organisaties kwamen vrijdag 3 februari 2012 in Utrecht samen om te praten over duurzame energie initiatieven in de infrastructuur. De Innovatiebijeenkomst is een startbijeenkomst waar nieuwe initiatieven in het kader van de CO2-Prestatieladder worden geboren en waar dialoogpartners gevonden kunnen worden.

Dialoog
Door diverse partijen samen te brengen creëert de SKAO een platform voor het stimuleren van innovatie en samenwerking. De SKAO stimuleert partijen daarbij om samen actief werk te maken van CO2-reductie. Door innovatieve samenwerkingsverbanden en concrete initiatieven te creëren wordt bijgedragen aan de duurzaamheid van projecten en de maatschappelijke impact van de CO2-Prestatieladder. Sible Schone, Programma directeur, SKAO: ‘Met een oogst van 10 nieuwe initiatieven is de eerste innovatiebijeenkomst van de CO2-Prestatieladder een succes te noemen. Deze initiatieven zullen bijdragen aan de maatschappelijke impact van de ladder en de groei van duurzame energie.’

Innovaties
De CO2-Prestatieladder stimuleert duurzame innovaties. Een voorbeeld van een innovatieve samenwerking is het programma ‘Verduurzaming Betonketen’. Van productie tot toepassing en hergebruik werken 20 partijen in de bouwsector aan vergaande verduurzaming van de gehele betonketen.

CO2-Prestatieladder
Opdrachtgevers willen met de CO2-Prestatieladder bedrijven prikkelen om te streven naar een duurzame werkwijze. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 0 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Het niveau dat een bedrijf heeft bereikt in bewustwording en het verminderen van zijn CO2-uitstoot vertaalt zich in ‘gunningvoordeel’. Concreet geldt: hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning van een project. Er zijn inmiddels al meer dan 190 bedrijven gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder.

Opdrachtgevers en eigenaar CO2-Prestatieladder
In 2009 introduceerde ProRail de CO2-Prestatieladder voor spoorbouwprojecten. Rijkswaterstaat voert vanaf 2011 de CO2-Prestatieladder gefaseerd in bij haar aanbestedingen. Inmiddels zijn ook decentrale overheden de ladder gefaseerd aan het inzetten bij aanbestedingen. Als beheerder en eigenaar van de CO2-Prestatieladder wil de SKAO bijdragen aan CO2-reductie bij de overheid én bedrijven.

Plaats een reactie