Duurzame gezondheidszorg

De kennis over duurzaamheid in de zorgsector is samengebracht in een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de zorgsector. Afgelopen jaar hebben NIGZ, MVO Nederland, Milieu Platform Zorgsector en ZonMw vanuit een perspectief van maatschappelijke én individuele waardecreatie geïnvesteerd in gezamenlijke kennisontwikkeling over duurzaamheid in de zorgsector.

De rapportage “Nu zorg(en) voor morgen” bevat inspirerende voorbeelden van instellingen in de zorg die MVO in de praktijk brengen en geeft andere zorgondernemers aanbevelingen hoe de route daar naartoe uitgezet kan worden. Het document vormt een startpunt voor een transitie naar het verduurzamen van de gezondheidszorg.

Met het oog op het realiseren van duurzaamheidswinst in termen van kwaliteit en houdbaarheid zijn belangrijke ‘voorraadgebieden’ voor overheid, instellingen en organisaties:

– duurzaam inkopen en aanbesteden van producten en diensten;

– zorg voor milieu en energie;

– duurzame inzetbaarheid van personeel;

– duurzame zorg voor patiënten/cliënten.

ZonMw zal mede op basis van “Nu zorg(en) voor morgen” een signalement opstellen over duurzaamheid in de zorg.

Downloaden: Nu zorg(en) voor morgen. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector

Plaats een reactie