Duurzame en traceerbare cacao

De markt voor duurzame producten en diensten groeit in Europa, zo ook voor duurzame cacao. Momenteel bestaan er nog geen Europese (CEN) of internationale (ISO) normen voor duurzame cacao. Er zijn op dit gebied wel verschillende private standaardisatie-initiatieven.

Daarom heeft het Deense normalisatie-instituut op verzoek van een aantal marktpartijen het initiatief genomen om een voorstel in te dienen voor het ontwikkelen van een Europese norm over duurzame en traceerbare cacao. De Europese norm heeft als doel om de groei van een duurzame consumptie te bevorderen.

Bij het opstellen van de Europese norm kunnen de volgende organisaties een bijdrage leveren:
– Verschillende stakeholders uit de cacao- en chocoladeproductieketen
– Overheden
– Maatschappelijke organisaties
– Private standaardisatie-initiatieven
– Universiteiten, kennisinstellingen en adviesbureaus
– Europese en internationale organisaties

Uw mening telt
Nederland moet uiterlijk 15 oktober 2011 reageren op het voorstel om deze Europese norm te ontwikkelen. Om de Nederlandse stem te kunnen bepalen, hoort NEN graag van geïnteresseerde marktpartijen wat ze van het voorstel vinden. Bij aanname van het Europese voorstel kunnen Nederlandse belanghebbenden, via NEN, actief deelnemen aan het opstellen van een norm voor duurzame en traceerbare cacao. Reageren kan door uiterlijk 15 oktober 2011 een e-mail te sturen aan laura.mout@nen.nl.

Nederlandse normcommissie ‘Cacao’
In Nederland bestaat al een normcommissie ‘Cacao’. De leden van deze commissie houden zich in eerste instantie bezig met de herziening van een ISO norm over de specificatie van cacaobonen. Namens Nederland geven zij commentaar op het Ghanese voorstel om de norm ISO 2451:1973 ‘Cocoa beans – Specification’ te herzien. De huidige norm bevat eisen en bepalingsmethoden voor verschillende kwaliteiten van cacaobonen en valt onder het werkprogramma van de internationale commissie ISO/TC 34 ‘Food Products’.

De Nederlandse normcommissie beoordeelt gezamenlijk ook het voorstel over de Europese norm op het gebied van duurzame en traceerbare cacao. De partijen die actief deelnemen aan de normcommissie zijn: ORAM, Cargill Cocoa BV, Continaf BV en Sitos Commodities BV. Andere betrokken organisaties zijn Initiatief Duurzame Handel (IDH), FNV Bondgenoten en Tropical Commodity Coalition (TCC).

Plaats een reactie