Duurzaam Doen moderniseert milieubeleid

De milieu-uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een moderne aanpak. Het leven is de afgelopen decennia wel gezonder en veiliger geworden, maar het werk is nog niet af.

Aarde

Daarnaast kunnen nieuwe stoffen nieuwe gezondheidsrisico’s opleveren. Daarom moderniseert het kabinet het milieubeleid. Het kabinet wil daar burgers, bedrijven en andere overheden volop bij betrekken.

Maandag 10 maart 2014 wordt daarom ook het programma Duurzaam Doen gelanceerd dat mensen die duurzaamheid voorop stellen concrete handelingsperspectieven biedt en inspireert bij het duurzaam handelen. Dit schrijft staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer in de brief “Modernisering Milieubeleid’.

Gezondheid centraal in milieubeleid
Er is de afgelopen jaren veel bereikt. We hebben steeds minder last van zure regen of ernstige smog. “Maar er is geen ruimte om achterover te leunen”, aldus Mansveld. “De 21e eeuw stelt ons voor nieuwe uitdagingen. De luchtkwaliteit kan nog altijd nadelen opleveren voor de volksgezondheid. Dat betekent dat we de uitstoot door transport moeten verminderen door hier in EU-verband strenge afspraken over te maken”.

Daarnaast wil de staatssecretaris nieuwe milieuproblemen en daarmee mogelijke gezondheidsproblemen vóór zijn. Daarom moeten we alert zijn op de introductie van nieuwe stoffen in het milieu zoals genetisch gemodificeerde organismen en microplastics in bijvoorbeeld badschuim en tandpasta.

21e eeuw vraagt om nieuwe coalities
Het kabinet wil gebruik maken van de energie die veel partijen in ons land hebben op het gebied van milieu en duurzaamheid. Want resultaat bereiken we niet door alleen normen op te stellen vanuit Den Haag of Brussel. Met het programma ‘Duurzaam Doen’ wil het kabinet alle mensen die duurzaamheid voorop stellen concrete handelingsperspectieven bieden en inspireert bij het duurzaam handelen.

De rol van onze steden wordt ook steeds belangrijker. Want een gezonde leefomgeving komt alleen tot stand als bij woning- en wegenbouw vanaf het begin rekening wordt gehouden met milieu-aspecten. In steden wonen, werken en recreëren mensen relatief dicht op elkaar waardoor ogenschijnlijk kleine initiatieven veel effect hebben. Het rijk wil daarvoor partijen bij elkaar brengen. Initiatieven als het Rotterdam Climate Initiative, Amsterdam Smart City en Duurzaam Almere 2.0 worden actief ondersteund; bijvoorbeeld met een Green Deal afspraak.

Internationale aanpak krijgt prioriteit
Internationale samenwerking wordt steeds belangrijker. Enerzijds omdat ons milieubeleid voor een groot deel tot stand komt in Brussel. Maar ook omdat zonder succesvolle internationale samenwerking de problemen niet effectief kunnen worden aangepakt. Vervuiling van lucht en water stopt immers niet bij de grens. En veel meer dan vroeger opereren bedrijven grensoverschrijdend. Hierdoor moeten afspraken over de eisen die aan producten worden gesteld, zoals de uitstoot van auto’s, in internationaal verband worden gemaakt.

Eenvoudiger regelgeving
Naast een actieve inzet in internationaal verband zijn ook veranderingen in Nederland nodig. Wet- en regelgeving van het ‘oude’ milieubeleid kan bijvoorbeeld de noodzakelijke aanpak en daarbij horende innovaties in de weg zitten. Door regels toegankelijker te maken en ze op te nemen in de Omgevingswet wil het kabinet dit voorkomen. Bij het onderbrengen van de Wet Milieubeheer in de Omgevingswet wordt ook nadrukkelijk bekeken welke bevoegdheden bij welke overheden belegd moeten worden. Doel hiervan is om de overheidslaag die het beste bepaalde problemen op kan lossen, ook de bevoegdheden heeft dat te doen.

Meer informatie
Modernisering Milieubeleid
Duurzaam Doen

Plaats een reactie