Dutch Experience voor betere kwaliteit van zorg

Hoe kan de kwaliteit van zorg nog beter, maar wel betaalbaar blijven? Dit is de centrale vraag tijdens de 2011 editie van het ‘International Forum on Quality and Safety in Healthcare’ van 5 t/m april in de RAI in Amsterdam. Op dit congres, waar Nederland gastheer zal zijn, treedt ZonMw samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg op als co-host.

Ruim 2500 academici, onderzoekers, beleidsmakers en clinici uit 70 landen ontmoeten elkaar gedurende vier dagen om kennis en ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Nederland, dat een reputatie heeft op het gebied van patiëntenzorg, kwaliteitsverbetering en kostenbesparing, mag hier een inspiratiebron zijn voor landen over de wereld.

Die inspiratie kan bijvoorbeeld gevonden worden tijdens ‘The Dutch Experience’ op de eerste dag van het congres. Deelnemers bezoeken diverse zorginstellingen om met eigen ogen te zien hoe in Nederland de kwaliteit en de veiligheid in de zorg bewaakt worden. Andersom biedt het ideeën uit het buitenland om de Nederlandse gezondheidszorg nog verder te verbeteren.

Het thema kostenbesparing komt onder andere aan bod in een presentatie van het ZonMw-initiatief Kostenbesparingen in de zorg (KiKK). Met dit initiatief ondersteunt ZonMw zorgverleners bij het in de praktijk brengen van projecten om kwaliteit te verhogen en kosten te verlagen. Het doel is om kostenbesparingen daadwerkelijk te realiseren en hiermee een voorbeeld te geven die anderen kunnen volgen.

Het congres wordt geopend door de Minister van VWS, Edith Schippers. Het gevarieerde programma biedt informatie over hoogwaardige gezondheidszorg in zowel de cure als de care. Vanuit verschillende perspectieven; professionals, beleidsmakers en patiënten, worden de onderwerpen belicht.

Gastheren van het congres zijn dit jaar ZonMw en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Kwaliteit van veiligheid zijn belangrijke thema’s in de onderzoeksprogramma’s van ZonMw, de Nederlandse Organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg.

Het International Forum is een initiatief van het Britisch Medical Journal en wordt georganiseerd samen met het Amerikaanse Institute for Healthcare Improvement.

Plaats een reactie