‘Duizenden verpleegkundigen en verzorgenden mogen op dit moment niet aan het werk’

Het huidige debat over het leveren van 12.000 extra verzorgenden en verpleegkundigen, staat in schril contrast met de beslissing die afgelopen week viel binnen het ministerie van VWS. Ten overstaan van de relevante beroeps-, en branche organisaties is aangegeven dat op ambtelijk niveau is besloten de duizenden zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen (zzp-ers) die Nederland rijk is, in ieder geval de aankomende anderhalf jaar geen formele positie binnen de gezondheidszorg te geven.

Door dit voornemen blijven deze veelal zeer ervaren professionals aan de zijlijn staan en kunnen zij net als in de afgelopen vier jaar niet op formele wijze binnen de reguliere gezondheidszorg aan de gang, zonder grote fiscale risico’s.

“Ondanks dat de politiek van mening is dat er 12.000 extra zorgprofessionals wenselijk zijn voor de sector, is het overduidelijk dat de urgentie op ambtelijk niveau en vanuit de kant van diverse koepelorganisatie ontbreekt”, aldus Lex Tabak van de Zorgprofessional, het landelijk collectief van ZZP-ers in de zorg.

Na de toezegging van Klink in april 2010, dat ook zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden op een volwaardige wijze moeten kunnen werken binnen de zorgsector, volgde een jaar van overleg met deze teleurstellende uitkomst tot gevolg. Voor VWS staat vast dat slechts onder de nieuwe Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden een formele positie kunnen krijgen. Deze wet is vorig jaar nog controversieel verklaard en zal op zijn vroegst op 1 januari 2013 doorgang vinden, zo is de verwachting. De huidige regelgeving ombuigen om deze naar schatting vijf- tot tienduizend verpleegkundigen en verzorgenden aan het werk te kunnen zetten heeft verstrekkende gevolgen, aldus het departement langdurige zorg van VWS.

“Het is onbegrijpelijk dat beleidsmakers en een aantal belangenpartijen het zich blijkbaar nog steeds kunnen permitteren om deze groep, die met name in de thuiszorg actief is, te negeren”, alsdus Tabak. “Zonder een positie binnen de huidige regelgeving vanuit VWS, lopen we als groep forse fiscale risico’s en kan de verpleegkundige simpelweg niet op een veilige wijze aan het werk als zelfstandige beroepsbeoefenaar”. Zowel VWS als Financiën weten dat, maar actief naar een oplossing wordt er niet gezocht. En zo gaat het vier jaar oude dossier weer een nieuw fase in, waarbij de zelfstandige verzorgenden en verpleegkundigen in onzekerheid blijven over hun positie op de arbeidsmarkt.

Plaats een reactie