Duizenden deelnemers internetdialoog megastallen

De website van de maatschappelijke dialoog megastallen is de afgelopen weken meer dan 15.000 keer bezocht door bijna 9.000 unieke bezoekers. Ruim 1.600 bezoekers maakten een profiel aan om deel te nemen aan de discussie. Op de website werden in totaal ruim 3.800 inhoudelijke bijdragen geleverd. In vergelijking met andere internetdialogen van de overheid is dit een goede score. De internetdialoog over megastallen en de toekomst van de veehouderij is vrijdag 1 juli 2011 afgesloten.

Opvattingen veehouderij in beeld
Dialoogleider Hans Alders: ‘Het doel van de dialoog is om alle opvattingen over de veehouderij in Nederland in beeld te brengen en te achterhalen waarom mensen deze opvattingen hebben. Daar is de afgelopen periode alle ruimte voor geweest. Op internet, in de burgerpanels en tijdens de conferentie met stakeholders hebben de duizenden deelnemers een enorme hoeveelheid argumenten aangedragen. Ik houd nu nog een paar gesprekken, en dan begin ik met het maken van mijn verslag.’

Eindrapport
Hans Alders verwerkt alle resultaten van de maatschappelijke dialoog in een eindrapport over hoe er in Nederland wordt gedacht over de toekomst van de veehouderij. Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie neemt het rapport in september in ontvangst.

Deelnemers
De maatschappelijke dialoog bestond uit een internetdialoog op www.dialoogmegastallen.nl, uit gesprekken en werkbezoeken met burgerpanels en uit een werkconferentie waar belangengroepen (bijvoorbeeld de Dierenbescherming, het Burgerinitiatief Megastallen Nee, en Milieudefensie), de primaire sector (bijvoorbeeld LTO en de Nederlandse Vakbond Varkenshouders), de handel (o.a. Centraal Bureau Levensmiddelenhandel) en de wetenschap (bijvoorbeeld Wageningen UR) konden meepraten.

Dierenwelzijn
Op de dialoogmegastallen.nl kon worden gediscussieerd rondom de thema’s ondernemen, dier, mens, milieu en landschap. Er werd vooral gediscussieerd over het onderwerp ‘dier’, en dan vooral over de vraag of schaalvergroting van de veehouderij altijd negatief is voor het dierenwelzijn.
Werkbezoeken

Zes ‘burgerpanels’, waarvan één jongerenpanel, hebben op 18 juni 2011 verschillende veehouders bezocht. Tijdens de werkbezoeken konden de deelnemers zien hoe dieren in Nederland gehouden worden. Daarnaast werden zij bijgepraat door deskundigen en belangengroepen, waaronder LTO, de Dierenbescherming, Milieudefensie, burgerinitiatieven tegen megastallen en provincies.

Plaats een reactie