Duitse vrijwilligers in de zorg ontvangen 5 euro per uur

Vijfendertig uur mogen Duitse vrijwilligers maximaal declareren per maand als kostenvergoeding. Zij ontvangen dan vijf euro per uur. Door dit bedrag wordt een groot aantal extra vrijwilligers gemobiliseerd die in eigen buurt of wijk hulp bieden aan mensen met beperkingen.

De hulp wordt georganiseerd via buurtstichtingen, kerken, zorgaanbieders of ziektegerelateerde rechtspersonen. De Duitse zorgverzekeraars betalen de totaalbedragen aan de genoemde rechtspersonen die deze dan doorgeven aan de vrijwilligers.

Met dit verdienmodel houden de Duitse autoriteiten het vrijwilligerswerk overeind tegen lage kosten en voorkomen zij verschuiving van de hulp naar de professionele, betaalde krachten.

Ook is het model een stimulans voor contacten tussen bewoners in dezelfde wijk. Al deze informatie ontving een groep van 25 Nederlandse AWBZ experts die op 19 en 20 oktober de School of Public Health van de Universiteit van Bielefeld bezocht onder leiding van ondergetekende.

Bielefeld ligt halverwege Utrecht en Berlijn. De experts waren afkomstig van vrijwel alle nationale instanties, bestuursorganen en koepelorganisaties en van enkele grote zorgaanbieders. De kostenvergoeding van de vrijwilligers vormde voor de groep een van de vier leerpunten voor Nederland.

De drie andere leerpunten betreffen de gedeelde verantwoordelijkheid, de eenvoudige indicatiestelling en het groepsgewijs optreden van ZZP’ers in de thuiszorg. Hierover staan elders in deze nieuwsbrief aparte berichten. De genoemde betaling van vijf euro is een onderdeel van het zorgbeleid, waarbij de Duitse overheden trachten de bestaande cultuur van mantelzorg en vrijwilligerswerk overeind te houden.

Ook het aanbieden van een Persoonsgebonden Budget voor alle vormen van zorg binnen de Plegeversicherung is zo’n onderdeel. De groep Nederlandse experts verwachten niet dat de betaling van vijf euro makkelijk haalbaar is.

Ondergetekende pleitte voor een vijf euro experiment in een van de provincies van Nederland. Dan kan Nederland uittesten of de gezondheid van chronische zieken verbetert en wat nadelige bijverschijnselen zijn.

Al deze informatie ontving de Nederlandse groep van een aantal inleiders uit Bielefeld. Hun PP presentaties tref je aan op www.integratedcare.org doorklikken op ‘Masterclasses’.

Op vrijdag 3 december komen de Duitse leerpunten aan de orde in mijn plenaire inleiding op het congres over recente ontwikkelingen in zelfmanagement bij psychische problemen. Want bij zelfmanagement gaat het niet alleen om het aanreiken van vaardigheden aan patiënten en familie maar ook om het versterken van het sociale netwerk met vrijwilligers die patiënten stimuleren tot het starten met zelfmanagement. Wil je naar dit congres? Surf dan naar www.unitzorginnovatie.nl en klik door op ‘komende congressen’.

Tenslotte: op 7 april 2011 komt de genoemde Andreas Buscher naar Utrecht voor een plenaire inleiding op het congres Recente Ontwikkelingen in de indicatiestelling voor de AWBZ,de WMO, de Wet op de Jeugdzorg en ook de Pflegeversicherung. Het congres vindt plaats op de Universiteit Utrecht. Noteer je alvast deze datum? Eind november staat het programma op www.unitzorginnovatie.nl.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie