Duidelijkheid bij gif

Jaarlijks worden in Nederland enkele tientallen patiënten opgenomen in een ziekenhuis na direct contact met gevaarlijke stoffen. De bijbehorende symptomen zijn niet altijd goed te herkennen. Het Radboudumc opent vanaf 1 december 2013 een servicedesk voor professionele hulpverleners om hen te kunnen adviseren over de analyse van gifstoffen in het lichaam.

Ongevallen met gevaarlijke stoffen komen vrijwel dagelijks voor in de industrie, bij onderzoeks- of onderwijsinstellingen en bij transport van gevaarlijke stoffen. Bij een incident wordt vaak onderzocht welke gevaarlijke stoffen er in de omgeving zijn vrijgekomen. Dit geeft niet altijd een goed beeld van de concentratie aan gifstoffen in het lichaam van een slachtoffer.

Professionele hulpverleners kunnen vanaf nu terecht bij de servicedesk van het Radboudumc voor een analyse van de gifstoffen die zijn opgenomen in het lichaam, zodat een hulpverlener juiste beslissingen kan nemen bij de behandeling van een slachtoffer en communicatie over gezondheidseffecten op termijn.

Duidelijkheid bij gif
Omdat symptomen van een vergiftiging niet altijd duidelijk zijn, krijgt de patiënt vaak eerst een ondersteunende therapie. Onderzoeker en toxicoloog Paul Scheepers: “Bij hoge blootstelling aan een gifstof kan het uitstellen of uitblijven van een gerichte behandeling leiden tot gezondheidsschade. In zeldzame gevallen met fatale afloop. Ook verkeerde behandeling kan schadelijk zijn voor de patiënt. Vaak blijkt uit de analyse dat de blootstelling gelukkig meevalt. De uitkomst van onze analyse kan de betrokkenen dan geruststellen.”

Internationale samenwerking
In Nederland is sinds 2012 een richtlijn van kracht om te onderzoeken of mensen als gevolg van een incident inwendig aan gevaarlijke stoffen zijn blootgesteld. Het Radboudumc doet al meer dan 25 jaar onderzoek op dit gebied en beschikt over de expertise om de toepassing van deze richtlijn te ondersteunen.

De servicedesk is een samenwerking van de afdelingen Laboratoriumgeneeskunde en Health Evidence van het Radboudumc. Voor ondersteuning van hulpverleners bij behandeling van patiënten wordt samengewerkt met de Toxpoli van het Radboudumc en de ArboUnie. Voor de analyses wordt samengewerkt met een al bestaand netwerk van gespecialiseerde laboratoria in Duitsland die regelmatig dit soort analyses uitvoeren. Binnen dit netwerk kan de analysevraag voor meer dan 130 veel voorkomende gevaarlijke stoffen dezelfde dag nog of de volgende dag worden uitgezet en krijgen voorrang bij de Duitse laboratoria.

Plaats een reactie