Dubbele beoordeling CT-scans leidt niet tot meer diagnoses longkanker

Mensen met longkanker hebben geen goede vooruitzichten: wereldwijd sterven van alle kankerpatiënten de meesten aan de gevolgen van longkanker. Een tijdige diagnose is van levensbelang. Onderzoeker Ying Wang onderzocht een geautomatiseerde screeningsmethode voor het diagnosticeren van longkanker, de zogenaamde ‘volumemeting’. Ook ging hij na wat de toegevoegde waarde is van een tweede beoordeling van CT-scans.

Wang voerde zijn onderzoek uit in het kader van het NELSON-onderzoek (Nederlands Leuven Longkanker Screenings Onderzoek), een groot, gerandomiseerd proefbevolkingsonderzoek naar longkanker in Nederland en België. Wang ontdekte dat de volumemeting een betrouwbare en gemakkelijke methode is om verdachte cellen in de longen op te sporen of kanker uit te sluiten. Deze meting wordt vervolgens standaard door twee onafhankelijke beoordelaars geëvalueerd. De promovendus stelt dat zo’n tweede beoordeling weliswaar leidt tot het opsporen van meer verdachte celclusters en tot een afname van het aantal doorverwijzingen en herhaalscans, maar slechts zelden tot meer opgespoorde gevallen van longkanker.

Ying Wang (China, 1974) behaalde zijn master geneeskunde aan de universiteit van Fudan, Shanghai. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de afdeling Radiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek werd gefinancierd door die afdeling en het Ubbo Emmius Fonds. Wang verwacht na zijn promotie terug te gaan naar China, waar hij als radioloog wil gaan werken.

Promotie:

– Datum: 23 juni 2010
– Promotie: dhr. Y. Wang. 14.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
– Proefschrift: Methods and validation of module measurement in a lung cancer screening
– Promotor(s): prof.dr. M. Oudkerk
– Faculteit: Medische Wetenschappen

Plaats een reactie