Drukke nieuwjaarsdag in Oogziekenhuis Rotterdam

Zeker 29 vuurwerkslachtoffers zijn dit jaar tijdens nieuwjaarsdag in Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. De meeste letsels zijn veroorzaakt door zelf afgestoken siervuurwerk waarbij met name te snel exploderende vuurwerkpotten letsel hebben veroorzaakt. 50% was omstander en is geraakt door rondvliegend vuurwerk. De letsels zijn dit jaar echter zo ernstig dat op nieuwjaarsochtend al zeker vier patiënten geopereerd moesten worden. De eerste uren van 2012 zijn hierdoor drukker geweest dan vorig jaar. Helaas blijft het hier vaak niet bij, want ieder jaar komen gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar nog vele slachtoffers uit het gehele land binnen.

“Zoals ik ieder jaar weer zeg: de situatie in Nederland is zo absurd dat het aantal oogletsels door vuurwerk tijdens twee jaarwisselingen gelijk staat aan het totale aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de Verenigde Staten die in Irak hebben gevochten. Een groot aantal slachtoffers had voorkomen kunnen worden als zij een vuurwerkbril hadden gedragen. Waarom is het in Nederland nog steeds geoorloofd om zelf vuurwerk af te steken?”, vraagt Tjeerd de Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en woordvoerder van Het Nederland Oogheelkundig Gezelschap, het gezelschap waarbij alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn, zich af.

Vorige jaarwisseling zijn er in Het Oogziekenhuis uiteindelijk 37 vuurwerkslachtoffers behandeld. Dit is inclusief de patiënten die op nieuwjaarsdag en de week daarop zijn binnengekomen.

Landelijke cijfers: vorige jaarwisseling 16 blinde ogen
Tijdens deze jaarwisseling registreren oogartsen voor de vierde maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk (consumentenvuurwerk). Dit op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Tijdens de vorige jaarwisseling zijn 16 ogen volledig blind geworden waarvan 7 operatief verwijderd zijn. 50 procent van de slachtoffers waren omstanders, 50 procent werd getroffen door zelf afgestoken vuurwerk.

De definitieve cijfers van de 4e landelijke registratie worden door het NOG in de loop van januari bekend gemaakt.

Plaats een reactie