Drinkwatersector 100 procent groen

Alle 7,3 miljoen huishoudens in Nederland gebruiken anno 2011 drinkwater dat met groene energie is gezuiverd en gedistribueerd. De drinkwatersector gebruikt groene energie in alle productie- en distributieprocessen. Ten opzichte van conventionele energie resulteert dit in een besparing van 150 miljoen kilo CO2, wat gelijk staat aan de jaarlijkse uitstoot van 60.000 auto’s.

De sector is een van de eerste sectoren, die volledig duurzame energie inzet. En, het groene denken van de sector gaat verder. Inmiddels wordt voor 99,8 procent van de reststoffen die tijdens drinkwaterproductie vrijkomen een nieuwe toepassing gevonden. Zo worden kalkkorrels onder andere gebruikt als bodemisolatie van huizen en verwerkt in cola- en bierflesjes en groentepotten.

Regeerakkoord
De drinkwaterbedrijven maken op eigen initiatief voor 100% gebruik van natuurlijke energiebronnen, zoals zon, wind en waterkracht om daarmee de oliereserves te ontzien. De sector loopt hiermee vooruit ver vooruit op de plannen van het kabinet om met de samenleving de in het regeerakkoord genoemde green deal af te sluiten.

Innovaties
De sector investeert voortdurend in duurzame technieken. Naast het inkopen van groene energie voeren drinkwaterbedrijven ook energiebesparende projecten uit en wekken ze zelf energie op. Voorbeelden hiervan zijn zonnepanelen op daken van zuiveringsstations en eigen windmolens.

De sector blijft zich ontwikkelen op dit gebied. Zo zal in 2012 methaangas worden opgevangen dat vrijkomt tijdens het oppompen van grondwater. Het gas kan onder meer dienen als brandstof voor auto’s. Andere bedrijven hebben zich ten doel gesteld in de nabije toekomst volledig CO2 neutraal te worden, mede door energiereductie en eigen energievoorzieningen.

Plaats een reactie