Drie zorgorganisaties in ouderenzorg onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft verscherpt toezicht ingesteld bij drie zorgorganisaties in de ouderenzorg. Bij alle drie de organisaties is er sprake van het leveren van niet-verantwoorde zorg in combinatie met het niet bereiken van de noodzakelijke verbeteringen binnen een korte termijn.

Het gaat hier om: het verpleeghuis en het zorgcentrum van Beth Shalom te Amstelveen en Amsterdam, het verpleeghuis Altenova te Arnhem en het verpleeghuis De Stelle te Oostburg.

Stichting J.A.B.C. Beth Shalom
In het verpleeghuis te Amstelveen wordt zorg geboden aan 72 cliënten en in het zorgcentrum Beth Shalom wonen 137 cliënten in appartementen. Beide locaties zijn onderdeel van de Stichting J.A.B.C. Beth Shalom.

Stichting Pleyade
In Altenova (onderdeel van de Stichting Pleyade) verblijven cliënten kortdurend ter revalidatie of langdurend in geval van een chronisch somatische zorgvraag. Er wordt zorg gegeven aan 98 cliënten.

Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen
In verpleeghuis De Stelle (onderdeel van de Stichting Woonzorg West Zeeuws-Vlaanderen) wonen 140 cliënten verdeeld over drie afdelingen voor psychogeriatrische zorg en één afdeling voor somatische zorg.

De inspectie heeft tijdens haar aangekondigde en onaangekondigde bezoeken veelal dezelfde risico’s geconstateerd:

– Onvoldoende beschikbaarheid van personeel dat afgestemd is op de in de organisatie aanwezige doelgroep dan wel cliëntenpopulatie. In verpleeghuis Beth Shalom bijvoorbeeld bestond meer dan de helft van het personeel uit uitzendkrachten.

– De deskundigheid van de medewerkers liet te wensen over. Daardoor was bijvoorbeeld de basiskennis van observeren, meten en doorgeven van signalen aan (para)medici onvoldoende en zorgwekkend. Scholing hiervoor werd niet of incidenteel gegeven.

– De dossiervoering was onvoldoende. Veelal waren deze onvoldoende overzichtelijk en niet altijd actueel. Daardoor konden de dossiers niet dienen als basis voor de dagelijkse verantwoorde basiszorg van cliënten.

– Bij Beth Shalom en De Stelle bleef men door wisselingen in het management en de personeelsproblematiek werken met verouderde kennis en gedateerde protocollen en procedures, in plaats van proactief te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg.

Altenova en De Stelle worden voor een periode van vier maanden onder verscherpt toezicht gesteld, de locaties van Beth Shalom voor een periode van zes maanden.

De inspectie zal op basis van de plannen van aanpak en de voortgangsrapportages bij alle organisaties de ontwikkelingen nauwgezet volgen. Na de zomer zullen opnieuw inspectiebezoeken plaatsvinden om te onderzoeken of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven. Als er na deze periode nog steeds onvoldoende verbeteringen zijn doorgevoerd, dan zullen er door de inspectie bestuursrechtelijke maatregelen genomen worden.

1 gedachte over “Drie zorgorganisaties in ouderenzorg onder verscherpt toezicht”

  1. in hoeverre mag je van de leiding van deze instellingen verwachten dat ze de juiste stappen kunnen zetten? Zou de igz niet ook op een crisismanager moeten aansturen ?

    Beantwoorden

Plaats een reactie