Drie scholen nemen voortouw met prestatiebeloning

Staatssecretaris Zijlstra heeft maandag 21 november 2011 aan drie schoolbesturen bekend gemaakt dat zij kunnen starten met experimenten met prestatiebeloning. In Zeeland start een stevig wetenschappelijk experiment met individuele prestatiebeloning in de mbo-sector bij ROC Zeeland. Hierbij zijn meer dan 600 personeelsleden betrokken, waarvan er zo’n 60 beloond kunnen worden voor uitmuntende prestaties. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam en kent een duidelijke controle- en experimentgroep.

In Amsterdam start de Stichting Bijzonderwijs samen met de gemeente Amsterdam een pilot prestatiebeloning. De pilot, onder begeleiding van het Centraal Planbureau, duurt een jaar en betreft voorlopig zeven basisscholen en 230 personeelsleden

In Noord-Holland-Noord start een aantal vo-schoolbesturen met een pilot teambeloning op scholen in het voortgezet onderwijs. Hierbij zijn 850 personeelsleden betrokken en de pilot duurt een half jaar.

De regeling is mede tot stand gekomen door de ervaring van bovenstaande pilots. Prestatiebeloning voor goed presterende leraren of lerarenteams kan leiden tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Maar voordat prestatiebeloning structureel wordt ingevoerd, laat staatssecretaris Zijlstra op grote schaal wetenschappelijk begeleide experimenten uitvoeren die moeten aantonen welke vormen van prestatiebeloning effectief en duurzaam zijn.