Drie noordelijke ziekenhuizen tekenen voor intensievere samenwerking

Het Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en het Martini Ziekenhuis in Groningen willen intensiever gaan samenwerken. Deze samenwerking moet plaatsvinden op medisch gebied en in de ondersteunende diensten.

De bestuursvoorzitters tekenen hiervoor vrijdagmiddag 24 juni 2011 een intentieverklaring. Het komende halfjaar vindt een haalbaarheidsonderzoek plaats.

De medische staven van de drie ziekenhuizen worden nauw betrokken bij het onderzoek. Dit vanuit de overweging dat het patiëntenbelang en de kwaliteit van zorg voor de ziekenhuizen altijd voorop staat. ‘Op sommige terreinen zal een verdere specialisatie en concentratie van behandelingen nodig zijn om als ziekenhuizen ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen bieden aan onze patiënten. En daarmee gezamenlijk een compleet palet aan zorgverlening voor de regio te kunnen blijven waarborgen’, zegt bestuursvoorzitter Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis.

Uitmuntende medici
Bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen benadrukt dat het gaat om een samenwerking van drie zelfstandige ziekenhuizen.‘De samenwerking stelt ons in staat om ook in de toekomst uitmuntende medici en paramedici te contracteren, zodat we de kwaliteit van onze patiëntenzorg kunnen continueren.’

Korte én langere termijn
Eind van het jaar moet het haalbaarheidsonderzoek zijn afgerond en worden er concrete besluiten genomen. ‘We gaan kijken welke samenwerking tussen de drie ziekenhuizen er op korte én op langere termijn mogelijk is’, zegt bestuursvoorzitter Cees Meijer van Ziekenhuis Nij Smellinghe. ‘Uiteraard betrekken we in ons onderzoek ook patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, ondernemingsraden, cliëntenraden en Raden van Toezicht.’

Plaats een reactie