Drie medische topwetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro

Drie medische topwetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen. Met de prestigieuze Vici-subsidie kunnen deze onderzoekers hun onderzoeksgroep de komende jaren uitbouwen en verstevigen.

De Vici-subsidie is een van de meest prestigieuze onderzoekssubsidie van Nederland en bestemd voor vernieuwende en grensverleggende onderzoekers. Doordat de Vici-laureaten met deze premie hun eigen onderzoeksgroep kunnen uitbouwen, is de Vici niet alleen een impuls voor de laureaten zelf, maar wordt er ook ruimte gecreëerd voor een groot aantal jonge onderzoekers.

Dit jaar schreven 33 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. Hiervan werden 16 onderzoekers uitgenodigd om hun aanvraag verder uit te werken. Na een beoordeling door internationale experts mochten tien onderzoekers hun voorstel mondeling voor een beoordelingscommissie komen toelichten. Uiteindelijk hebben, vanwege het beperkte budget dat beschikbaar is voor deze subsidievorm, drie medische toponderzoekers een Vici-subsidie toegewezen gekregen.

De Vernieuwingsimpuls
De Vici-subsidie is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn de Veni-subsidie (voor pas gepromoveerden) en de Vidi-subsidie (voor ervaren postdocs). De Vernieuwingsimpuls richt zich op onderzoekers die uitdagend en grensverleggend onderzoek willen doen. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het Ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

De drie ZonMw-Vici’s op een rij met een korte omschrijving van hun onderzoek in hun eigen woorden:

Kanker bevordert veranderingen in het aanmaken van eiwitten
Prof. dr. R. (Reuven) Agami (m) 16-12-1965, Amsterdam, NKI – genregulatie
Kanker wordt gekenmerkt door fouten in eiwitproductie. De onderzoekers gaan deze fouten ontrafelen in kankercellijnen met behulp van een nieuw ontwikkelde methode. Ook wordt deze methode toegepast om fouten te vinden in eiwitproductie van kankerpatiënten.

Kankeruitzaaiingen visualiseren en bestrijden
Prof. dr. P. (Peter) Friedl (m) 17-05-1963, Nuernberg (Duitsland), UMCN – Celbiologie
Waarom kankertherapieën soms falen is onbekend omdat we weinig weten over de manier waarop een kanker uitzaait. Dit project bekijkt (met behulp van microscopie) de gevolgen van experimentele behandelingen op het gedrag van kankercellen om nieuwe aanknopingspunten voor effectieve behandelingen te verkrijgen.

Versnelt depressie de biologische veroudering?
Prof. dr. B.W.J.H. (Brenda) Penninx (v) 27-07-1970, Beuningen, VUmc – Psychiatrie
Depressieve patiënten hebben meer kans om uiteenlopende lichamelijke ziekten te ontwikkelen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat depressie leidt tot versnelde biologische veroudering. Dit onderzoek gaat na of dit mechanisme klopt en hoe het te voorkomen is.

Plaats een reactie