Drie kwart voortijdig schoolverlaters vindt op termijn een baan

Voortijdig schoolverlaters vinden uiteindelijk minder vaak een betaalde baan dan schoolverlaters met een startkwalificatie. In 2008 had 72 procent van de voortijdig schoolverlaters uit schooljaar 2004/’05 een baan. Van degenen met een startkwalificatie had 92 procent in het vierde jaar na schoolverlaten betaald werk.

Vaker werk na verloop van tijd
In het schooljaar 2004/’05 verlieten bijna 100 duizend jongeren van 15 tot 23 jaar het voortgezet onderwijs of mbo. Hiervan waren er 53 duizend voortijdig schoolverlater, dat wil zeggen dat ze geen startkwalificatie behaald hadden.

In het vierde jaar na schoolverlaten had 72 procent van de voortijdig schoolverlaters een baan. Dit is een behoorlijke toename ten opzichte van het eerste jaar na schoolverlaten. Toen had slechts 57 procent een baan. Voor schoolverlaters met een startkwalificatie nam het aandeel met een baan toe van 81 procent in het eerste jaar tot 92 procent in het vierde jaar.

Havo/vwo blijft achter
Van de voortijdig schoolverlaters hebben degenen uit het mbo het beste perspectief op een baan. In het vierde jaar na schoolverlaten was 75 procent aan het werk. Daarna volgt het vmbo. Voortijdig schoolverlaters van havo/vwo blijven daarbij achter met slechts 44 procent die een baan had in 2008.

Dit is anders als het havo- of vwo-diploma wel is behaald. Dan had 75 procent op termijn een baan. Ook bij mbo-schoolverlaters maakt een startkwalificatie uit. Voor mbo-schoolverlaters met een startkwalificatie lag het aandeel met werk 18 procentpunten hoger.

Niet-westerse allochtonen zonder startkwalificatie vaker geen baan
Niet-westerse allochtonen hadden vaker geen baan dan autochtonen als zij voortijdig van school gingen. In het vierde jaar na schoolverlaten had iets meer dan de helft een baan, tegen 80 procent van de autochtonen. Autochtonen waren vaker al verder met de opleiding in het mbo, havo of vwo voordat deze werd afgebroken en hadden ook vaker een vmbo-diploma. Met een startkwalificatie neemt het perspectief op een baan voor niet-westerse allochtone schoolverlaters aanzienlijk toe.

Auteurs: Harry Bierings en Robert de Vries

Plaats een reactie