Drie formamides beoordeeld op kankerverwekkendheid

Van de drie formamides die de Gezondheidsraad heeft beoordeeld, zijn er twee ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’. Over de derde stof zijn onvoldoende gegevens bekend om tot een beoordeling te komen.

De Gezondheidsraad heeft vrijdag 18 februari 2011 de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drie adviezen aangeboden over formamide, N-methylformamide en N,N-dimethylformamide.

Deze adviezen betrekt de staatssecretaris vervolgens bij zijn beslissing over maatregelen om werknemers te beschermen tegen kanker door blootstelling op de werkplek te verminderen.

Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beoordeelt de Gezondheidsraad of stoffen, waaraan werknemers op de werkplek kunnen worden blootgesteld, kankerverwekkend zijn. Dit doet de raad door de stoffen in te delen volgens een nieuw classificatiesysteem dat is afgeleid van EU-richtlijnen.

Zowel formamide en N,N-dimethylformamide zijn ‘verdacht kankerverwekkend voor de mens’ (categorie 2). In deze categorie vallen stoffen waarvan de gegevens over de kankerverwekkende eigenschappen van de stoffen weliswaar beperkt zijn, maar waar wel reden tot zorg is over de kankerverwekkende eigenschappen.

Formamide is een stof die onder andere wordt gebruikt als intermediair bij diverse industriële processen en bij de productie van geneesmiddelen en pesticiden en als oplosmiddel in de productie van plastics.

N,N-dimethylformamide wordt onder andere gebruikt bij zuiveringen en als oplosmiddel, bij de productie van geneesmiddelen en als katalysator en gasdrager bij industriële processen.

Over N-methylformamide zijn onvoldoende gegevens bekend om de kankerverwekkende eigenschappen te evalueren (categorie 3). N-methylformamide is een stof die onder andere wordt gebruikt als intermediair bij de synthese van pesticiden, als extractieoplossing voor aromatische koolwaterstoffen en de productie van isocyanaat.

De commissie die de adviezen formuleerde was als volgt samengesteld:
• prof. dr. G.J. Mulder, emeritus hoogleraar toxicologie, Universiteit Leiden, Leiden, voorzitter • dr. J. van Benthem, genetisch toxicoloog, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven • dr. P.J. Boogaard, toxicoloog, SHELL International BV, Den Haag • dr. M.J.M. Nivard, moleculair bioloog en genetisch toxicoloog, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden • dr. G.M.H. Swaen, epidemioloog, Dow Chemicals NV, Terneuzen • prof. dr. R.A. Woutersen, toxicologisch patholoog, TNO Nutrition and Food Research, Zeist; hoogleraar translationele toxicologie, Wageningen Universiteit, Wageningen • prof. dr. A.A. van Zeeland, hoogleraar moleculaire stralingsdosimetrie en stralingsmutagenese, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden • prof. dr. E.J.J. van Zoelen, hoogleraar celbiologie, Radboud Universiteit Nijmegen • dr. A.S.A.M. van der Burght, Gezondheidsraad, secretaris

Plaats een reactie