Dreigend arbeidsongeschikt? Partner speelt belangrijke rol

Arbeidsongeschiktheid is voor de kleine ondernemer vaak een ‘ver van mijn bed-show’. Een op de twee ondernemers is hiervoor niet verzekerd. Het duurt vaak te lang voordat zij zelf constateren dat het hen te veel wordt. Hun partner kan hierbij veel betekenen. Want juist in de privésfeer kunnen signalen van overspannenheid of een dreigende burn-out, sneller zichtbaar worden. Als de partner tenminste weet waarop hij of zij moet letten. Daarom introduceert Centraal Beheer Achmea een speciale internetsite: www.mijnpartnerisondernemer.nl. Naast een test (welke risico’s loopt mijn partner), kunnen bezoekers hier terecht voor adviezen.

‘Het is niet verwonderlijk dat ondernemers nauwelijks nadenken over hun eigen arbeids-ongeschiktheidsrisico’, aldus Karin Hille, commercieel directeur Centraal Beheer Achmea. ‘Zij zijn immers bezig met ondernemen! De financiële en emotionele risico’s worden vaak onderschat. En dat terwijl het wegvallen van inkomen kan leiden tot schrijnende situaties. Ook thuis. Een partner kan daarom een belangrijke rol spelen bij de bewustwording. Weet waarop je moet letten. Dat kan veel ellende voorkomen’.

Signalen
Signalen die kunnen duiden op overbelasting zijn: Te vermoeid zijn om in de vrije tijd dingen te ondernemen. Slapeloosheid, verminderde weerstand en/of klachten aan het bewegingsapparaat. Het is belangrijk deze signalen serieus te nemen. Hierbij speelt partner een belangrijke rol. Deze kan niet alleen de ondernemer attenderen op de klachten, maar er ook op aansturen om er iets aan te doen.

Plaats een reactie