Dramatische terugval behandeling stoppen met roken

Een NZa maatregel die veel te laat is gecommuniceerd. Zorgverzekeraars die basiszorg niet in hun basisverzekering opnemen. Helpdesks die foutieve informatie verschaffen. Het gevolg: een serieuze terugval van het aantal mensen dat zich aanmeldt voor stoppen met roken begeleiding. Het ministerie van VWS heeft gefaald in haar informatievoorziening, en Nederlanders zijn daar de dupe van.

Miscommunicatie
De kans om te stoppen met roken is met hulp wel vier keer hoger dan zonder hulp. In 2011 werden stoppen met roken programma’s vergoed in de basisverzekering. Dat leidde tot een significante daling van het aantal rokers. In juni 2011 liet Minister Schippers weten dat ze medicijnen die helpen bij stoppen met roken, uit het basispakket zou halen. De vergoeding van coaching gesprekken, het belangrijkste in de behandeling van tabaksverslaving, blijft wel in het pakket. Echter, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die voorschrijft hoe en wat verzekeraars moeten contracteren, kwam pas op 28 december 2011 met een beleidsregel voor stoppen met roken. Toen hadden de verzekeraars hun polissen al lang beschreven en gecommuniceerd. NZa valt politiek onder de Minister van VWS.

Op dit moment meent nog een aantal verzekeraars dat huisartsen de stoppen met roken coaching op zich kunnen nemen. Dat is opvallend want lang niet alle huisartsen zijn opgeleid voor de behandeling van tabaksverslaving. De NZa adviseert dat deze behandeling gedaan wordt door erkende behandelaars zoals die zijn opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. De meeste huisartsen zijn hier nog niet in opgenomen.

Mystery Guest onderzoek
“In december hebben we de proef op de som genomen en diverse zorgverzekeraars gebeld met de vraag of stoppen met roken nog vergoede zorg is. Verschillende verzekeraars gaven aan dat dit niet het geval was. Alle zorg kwam voor eigen rekening. Een verzekeraar gaf zelfs aan dat de zorg voor gedragsondersteuning bij stoppen met roken in het aanvullende pakket zit. Het gaat hier om basis verzekerde zorg, die mag niet in een aanvullende verzekering. Dat is een recht!”, zegt Wanda de Kanter, longarts bij het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, voorzitter van de commissie tabaksverslaving NVALT (vereniging van longartsen Nederland) en lid van het Partnership Stop met Roken. En Als mensen niet weten dat stoppen met roken zorg is vergoed, dan melden ze zich duidelijk ook niet aan. De minister ontzegt hiermee basiszorg aan Nederland.

Eerste week 2012: dramatische terugval
Normaal melden veel mensen zich in januari aan voor stopondersteuning. Dit jaar hebben zich veel minder mensen aangemeld. Rokers denken dat ze voor de coaching moeten betalen, terwijl iedereen gewoon recht heeft op vergoeding. Professor Onno van Schayck, voorzitter van het Partnership is onthutst: “Met deze cijfers zal het aantal rokers in Nederland, dat in 2011 juist is gedaald, weer toenemen. We weten dat jaarlijks honderdduizenden rokers proberen te stoppen. Het overgrote deel van hen zal het zonder ondersteuning niet lukken. Dit betekent een stijging van het aantal rokers, met als gevolg meer longkanker, meer hartinfarcten, meer beroertes en meer chronische longziekten.”

Plaats een reactie