Dr.Yep: patiënten twijfelen over kwaliteit van zorg

Zorgconsumenten delen hun twijfels en vragen over de kwaliteit van de zorg met de redactie van de nieuwste zorggids Dr. Yep. Dit blijkt uit vele telefoontjes en e-mails die bij de uitgeverij van Dr. Yep, ‘De Zorggeverij’ in het Friese Burgum binnenkomen.

“Deze ongerustheid is ontstaan naar aanleiding van de berichten van een zorgverzekeraar dat bepaalde ziekenhuizen ‘slechte zorg’ zouden leveren. Die zorgverzekeraar heeft contracten met deze ziekenhuizen opgezegd”, licht John Lebbink, neuroloog en eindredacteur van Dr. Yep, toe.

“De zorgconsument trekt daaruit de conclusie dat die zorg dan wel erg slecht moet zijn en vraagt zich af hoe het zit met de zorg van andere specialismen in de betreffende ziekenhuizen.” Volgens Lebbink wordt de zorgconsument daarmee op het verkeerde been gezet. “Een ziekenhuis dat een lagere score behaalt op de zorg van bijvoorbeeld borstkanker, biedt wel degelijk goede en veilige zorg, uitgevoerd door bekwame specialistenteams.

Borstkankerzorg is in Nederland in iedere regio uitstekend geregeld, volgens landelijk vastgestelde richtlijnen. Of een chirurg 50 of 200 operaties per jaar doet is niet zo relevant. De resultaten die door het gehele behandelteam worden behaald zijn relevant. Iets veel doen kan leiden tot betere resultaten maar dat hoeft niet. We kennen allemaal voorbeelden van chirurgen die veel operaties doen, maar dat toch slordiger doen dan andere chirurgen, die minder doen maar met meer precisie.”

Kloof tussen vraag en aanbod betrouwbare informatie
De zorgconsument heeft behoefte aan betrouwbare informatie, maar het aanbod blijkt onvoldoende. Ook in de Dr. Yep worden ziekenhuizen beoordeeld en op ranglijsten geplaatst. Dr. Yep maakt daarvoor gebruik van vele beschikbare objectieve data waaronder de kwaliteitsindicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en gebruikt een vergelijkend sterrensysteem voor meer dan 20 aandoeningen. “Met behulp van onze databases van actuele, onderbouwde kwaliteitsgegevens proberen we die ongerustheid bij patiënten weg te nemen. Onze insteek is een positieve, verschillen zijn er maar leggen we positief en precies uit ” aldus Lebbink.

Andere reacties betreffen vragen over advies voor eigen problemen of die van familieleden. Lebbink is blij met de vele reacties. “Hoe meer wij weten wat de zorgconsument bezighoudt, des te beter kan Dr.Yep daarop inspringen met de juiste informatie.” Naast de Dr. Yep Jaargids 2011 en thema magazines in 2011 kan de zorgconsument daarvoor terecht op het informatieve platform www.dr-yep.nl.

Plaats een reactie