Door poetslessen gaan kinderen beter hun tanden poetsen

Leerkrachten van basisscholen en leidsters van peuterspeelzalen die hebben meegedaan aan het landelijke onderwijsproject ‘Hou je mond gezond!’ zijn er lovend over. Dat blijkt uit online onderzoek dat recent werd uitgevoerd door het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid.

Van de leerkrachten en leidsters denkt 66% dat kinderen na de poetsles beter hun tanden gaan poetsen. Van de tandheelkundig zorgverleners denkt zelfs 77% dat kinderen beter zullen gaan poetsen. Van de ondervraagde leerkrachten verwacht 38% verder dat het bezoek van kinderen aan de tandheelkundige praktijk door de poetsles een impuls krijgt. Het resultaat: een gezonde mond. En dat is niet alleen prettig om te kunnen eten en drinken. Kinderen die de juiste houding, kennis en vaardigheden aanleren om hun gebit en mond goed te verzorgen, zijn ook vaardiger in preventie en zelfzorg bij het voorkomen van ernstige vermijdbare ziektes.

Tandarts of mondhygiënist bezoekt klas
Centraal onderdeel van het lesproject over mondgezondheid is het bezoek van een tandheelkundig zorgverlener (tandarts, mondhygiënist, (preventie)assistent, GGD-medewerker, student tandheelkunde, mondzorg of assistentenopleiding) aan een schoolklas of een kennismakingsbezoek van een schoolklas aan een tandheelkundige praktijk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een leerkracht de les Hou je mond gezond! zelfstandig geeft. Doel van het lesproject is het bevorderen van een gezonde mond door het terugdringen van gaatjes (cariës) en tanderosie, het stimuleren van tandartsbezoek en het bij kinderen creëren van bewustwording van de eigen invloed op de (mond)gezondheid. Zowel het lesmateriaal als de waardering van het bezoek werden onderzocht.

Gastlessen tandheelkundig zorgverlener positief beoordeeld
Van de totaal 348 respondenten geeft 74% les in het basisonderwijs en 26% op een peuterspeelzaal. Bij de meeste leerkrachten (64%) kwam de tandheelkundig zorgverlener in de klas. 33% gaf de les zelfstandig en 3% bezocht met de klas een tandheelkundige praktijk. Van de leerkrachten die een gastles kregen, zegt 61% daarover zeer tevreden te zijn en 36% is hierover tevreden! Over het maken van de afspraak met de zorgverlener is 63% zeer tevreden en 33% tevreden. Nadat de groep was aangemeld vond 75% dat de afspraak met de tandheelkundig zorgverlener snel was geregeld. Voor het schriftelijke lesmateriaal geven de leerkrachten de waardering ‘goed’ (74%). Bij het project hoort een poetspakket met daarin tandenborstels, tandpasta en ouderfolders. Van de leerkrachten vindt 97% dit poetspakket een goede aanvulling op de poetsles.

Nog een keer voor de klas
Ook de tandheelkundig zorgverleners die aan het project hebben meegewerkt, zijn ondervraagd. De meeste tandheelkundig zorgverleners zijn zo enthousiast over hun medewerking aan het project dat ze graag nog een keertje voor de klas zouden willen staan of nogmaals een groep zouden willen ontvangen in hun praktijk. Van de 184 respondenten geeft 69% aan zelfs een poetsles te willen geven op een school waarvan men weet dat het noodzakelijk is aandacht te besteden aan mondgezondheid!

Aantal aanmeldingen groeit nog steeds
Het aantal aanmeldingen is sinds de introductie in november 2009 boven verwachting en stijgt nog steeds. Tot nu toe hebben 3.700 scholen zich aangemeld. Ook in schooljaar 2010-2011 loopt het project door. Het Ivoren Kruis heeft in ieder geval tot eind 2011 budget beschikbaar het project voort te zetten. Ook partner Aquafresh heeft tot eind 2011 poetspakketten toegezegd. Het Ivoren Kruis streeft er bij blijvend succes naar, het project permanent onderdeel te maken van zijn voorlichting. Wie meer wil weten of zijn groep wil aanmelden voor deelname aan het project, kijkt (voor o.a. een filmpje) op www.houjemondgezond.nl.

Plaats een reactie