Door nieuw verpleegconcept van Isala beter voorbereid en fitter naar huis

Beter voorbereid en fitter naar huis. Dat is het motto van de nieuwe Verpleeg & Beweegafdeling die het Hartlongcentrum van de Isala klinieken dinsdag 27 maart 2012 opent.

Met dit zorgvernieuwingsproject wil het centrum patiënten beter voorbereiden op hun ontslag en daarmee het aantal heropnames van oudere, kwetsbare patiënten én chronisch zieken verminderen.

Herstelproces
Aan de hand van persoonlijke doelstellingen neemt de patiënt de regie in handen over zijn eigen herstelproces. De verpleegkundige heeft daarbij een coachende rol. Dat betekent dus geen maaltijd meer in de pyjama op bed maar aangekleed in een sfeervolle huiskamer, actief aan de slag in de fitnessruimte en beter voorbereid worden op medicatiegebruik en voeding thuis. De nieuwe werkwijze wordt in eerste instantie ingezet voor patiënten met COPD, hartfalen, longontsteking en patiënten die een hartoperatie hebben gehad.

Patiënt aan zet
Een opname op de nieuwe Verpleeg & Beweegafdeling maakt onderdeel uit van de behandeling als de gezondheid van de patiënt het nog niet toelaat om naar huis te gaan. Met behulp van een zorgplan en individuele doelstellingen gaat de patiënt actief aan de slag en heeft zoveel mogelijk zelf de regie in handen. De patiënt kan doelen stellen op het gebied van conditie, voeding, welzijn of mentale conditie. De afdeling is voorzien van een fitnessruimte, zitjes en een computerhoek. Maaltijden worden niet meer genuttigd op bed, maar in buffetvorm in een sfeervolle huiskamer. Op deze manier wil Isala patiënten beter voorbereiden op verder herstel in de thuissituatie en voorkomen dat ze te snel weer worden heropgenomen na ontslag.

Coachende rol verpleegkundige
Ook van de verpleegkundige vraagt de nieuwe werkwijze een andere aanpak; meer coachend en verzorgen met de handen op de rug. De verpleegkundige helpt bij het vaststellen van de individuele doelstellingen en coacht de patiënt door handreikingen te bieden om deze te realiseren. De patiënt heeft meer vrijheid om zelf een dagprogramma in te vullen. Dit vraagt van de verpleegkundige ook een flexibele houding. De afdeling werkt nauw samen met de hartfalenverpleegkundige, de hartrevalidatie, de longverpleegkundige en de fysiotherapeut. Een physician assistent is verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie.

Plaats een reactie