Donornieren in machine bewaren vergroot kans op succesvolle transplantatie

0
641

Een nieuwe techniek om donornieren te bewaren, hypotherme machineperfusie geheten, vergroot de kans op een succesvolle transplantatie aanzienlijk. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Cyril Moers.

Niertransplantatie is de beste behandeling voor patiënten die lijden aan ernstig nierfalen. De afgelopen decennia zijn er steeds meer organen beschikbaar gekomen van oudere donoren, die vaak al meerdere aandoeningen hebben gehad en van zogenaamde non-heart beating donoren. Bij deze groep donoren kan orgaanuitname pas beginnen wanneer het hart al enkele minuten heeft stilgestaan. De kwaliteit van deze donornieren en de kans op succesvolle transplantatie zijn beperkt.

De afgelopen twintig jaar werden donornieren tot het moment van transplantatie op ijs bewaard. Hypotherme machineperfusie maakt het mogelijk de organen gedurende deze periode beter te bewaren, doordat ze voortdurend worden doorspoeld met een koude, beschermende vloeistof. Het onderzoek van Cyril Moers laat zien dat deze techniek de kans op verminderde nierfunctie na transplantatie verkleint, dat de kans op overleving van donornieren van hersendode donoren vergroot, en dat deze methode zeer kosteneffectief is. De promovendus pleit ervoor de methode breed in te voeren. Immers: als relatief slechte donornieren zo goed kunnen worden gepreserveerd dat ze succesvol kunnen worden getransplanteerd, neemt het aantal bruikbare donororganen toe. De wachttijd voor een donornier kan daardoor verkort worden.

Cyril Moers (Wenen, 1979) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door de Nierstichting, Organ Recovery Systems, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Arts-assistenten Heelkundige Specialismen en de Jan Kornelis De Cock stichting. Moers is in opleiding tot chirurg in het Martini Ziekenhuis Groningen.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. C. Moers
Proefschrift: Preserving organ function of marginal donor kidneys
Promotor(s): prof.dr. R.J. Ploeg
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 07 december 2011, 16.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen