Donorlanden komen afspraak over aidsbestrijding niet na

Internationale donorlanden hebben gisteren in New York te weinig geld toegezegd aan het Global Fund om in 2015 de aidsepidemie te kunnen keren. Zij hebben voor de komende drie jaar in totaal slechts 11,7 miljard US dollar toegezegd voor de strijd tegen aids, malaria en tuberculose terwijl er 20 miljard US dollar nodig is.

Deze toezeggingen stroken niet met afspraken van regeringsleiders over het verdubbelen van de inzet, die zij onlangs maakten op de millenniumdoelenvergadering van de Verenigde Naties. Wil Nederland haar gemaakte afspraak over millenniumdoel 6 nakomen, dan zal zij jaarlijks 100 miljoen euro in plaats van 80 miljoen euro moeten bijdragen.

Nederlandse bijdrage
Het halen van de millenniumdoelen is bestempeld als speerpunt in het concept-regeerakkoord van de VVD en het CDA. Het zesde millenniumdoel behelst het keren van de drie verwoestende ziekten aids, malaria en tuberculose. In de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting is 80 miljoen euro gereserveerd als bijdrage aan het Global Fund. De Nederlandse regering doet er goed aan om de bijdrage voor 2011 op te hogen naar 100 miljoen euro. Bovendien is het belangrijk dat zij dit bedrag ook toezegt voor 2012 en 2013. Hiermee kan de regering laten zien dat zij de gemaakte afspraken in het kader van de millenniumdoelen nakomt.

Global Fund en millenniumdoel 6
Het Global Fund is uitermate effectief in de bestrijding van aids, malaria en tuberculose. Maar een gegarandeerde financiering is cruciaal om deze ziekten een halt toe te roepen. Dit onderstreept de World Health Organization in haar onlangs verschenen rapport ‘Towards Universal Access’. Dankzij het Global Fund krijgen al 2,5 miljoen mensen levensreddende behandeling met hiv-remmers. Met 11,7 miljard US dollar kunnen er amper nieuwe mensen behandeling krijgen. Dit is desastreus voor de aidsepidemie. Immers de verspreiding van hiv wordt ingedamd naarmate meer mensen hiv-remmers slikken. Met 20 miljard US dollar kan het Global Fund de komende drie jaar nog eens vijf miljoen mensen toegang tot hiv-behandeling geven. Met dit bedrag kan de epidemie worden gekeerd en millenniumdoel 6 worden gehaald.

Plaats een reactie