Donordag op Pontes Goese Lyceum

Donderdag 17 maart 2011 organiseert het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis samen met het Pontes Goese Lyceum en de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) een donordag voor leerlingen. Doelstelling is jongeren bewust te maken van het belang van donorregistratie en ze de juiste informatie te geven voor een afgewogen keuze.

Aan de actiedag werken mensen mee die zelf een getransplanteerd orgaan ontvangen hebben. Zij zijn ervaringsdeskundigen en het levende bewijs van hoe belangrijk het is dat er organen beschikbaar zijn. Ook artsen en verpleegkundigen die in het ziekenhuis een rol spelen bij orgaandonatie en – transplantatie zijn bij de dag betrokken.

’s Ochtends gaan de deskundigen de klassen langs om informatie te geven over orgaandonatie. ’s Middags is er een Lagerhuisdebat over het onderwerp. Tijdens de pauzes kunnen leerlingen informatiestands bezoeken.

Pilot Modelactie
Half april ontvangen 200 000 jongeren die 18 zijn een brief van de minister van Volksgezondheid met de vraag of ze donor willen worden, Ja of Nee. Een belangrijke keuze waarbij goede informatie belangrijk is.

Om het onderwerp orgaan- en weefseldonatie bespreekbaar te maken, nodigt NTS-Donorvoorlichting alle schoolgaande jongeren in Nederland uit om een JaofNee-actie te organiseren, in lijn met de landelijke campagne over orgaandonatie.

De dag op het Pontes kan model staan voor hoe zo’n actiedag eruit ziet en zal terug te zien zijn op www.facebook.com/JaofNee.

Kijk ook op www.jaofnee.nl

Plaats een reactie