Donner: Inburgeren is en blijft belangrijk

Minister Donner (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) betreurt het gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de inburgering van Turken die in Nederland wonen en werken niet verplicht kan worden. ‘Het is van wezenlijk belang dat iedereen die hier woont en werkt, de Nederlandse taal spreekt en de gewoonten kent’, aldus minister Donner dinsdag in een reactie. Voor het integratiebeleid blijft het uitgangspunt dat inburgering cruciaal is.

De uitspraak beslecht slechts een juridisch geschil. De rechter heeft geconcludeerd dat de inburgeringsplicht via de Wet inburgering nu niet op hier wonende Turken van toepassing is. Minister Donner vindt het van belang om te kijken op welke wijze het dan wel kan.

In de onlangs gepresenteerde integratienota is opgenomen dat de leeftijdsonafhankelijke leerplicht wordt onderzocht. Het gaat daarbij om een algemene maatregel die voor een ieder zou moeten gelden. In het Regeerakkoord heeft het kabinet al aangekondigd zich in te zetten voor de aanpassing van het Associatieverdrag met Turkije zodat verplichte inburgering van Turken mogelijk blijft.

De uitspraak wordt verder bestudeerd op de juridische en beleidsmatige consequenties.

Plaats een reactie