DOiT, overgewicht tegengaan bij pubers, het kan!

Jongeren zijn steeds vaker (te) dik. Dat ze zelf invloed hebben op hun gewicht, daar zijn ze zich niet altijd van bewust. Want frisdank is nou eenmaal lekker en een leven zonder computer is niet meer voor te stellen. Speciale lessen over gezonde voeding en bewegen staan centraal in het DOiT-lespakket, dat onderzoekers van VU medisch centrum ontwikkelden en waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het werkt. Dit schooljaar starten meer dan 4.000 leerlingen door heel Nederland met DOiT op school.

Wat is DOiT?
DOiT is een lesprogramma voor jongeren vanaf 12 jaar, waarin jongeren gedurende twaalf lessen stapsgewijs inzicht krijgen in hun eet- en beweeggewoontes. Tijdens vier beweeglessen wordt de leerling zich ervan bewust hoe (meer) bewegen kan helpen om een gezonde leefstijl te bereiken en in stand te houden. Bijzonder aan DOiT is dat er zowel aandacht voor gezonde voeding en voldoende bewegen is als voor de invloed van de eigen omgeving. Door zelf op onderzoek uit te gaan, krijgen jongeren meer zicht op de invloed van omgevingsfactoren zoals het gedrag van hun ouders, het lokale sportaanbod en het assortiment in de schoolkantine.

DOiT werkt!
Om een gezond gewicht te behouden moeten de kinderen zelf aan de slag. Onderzoekers van de afdeling sociale geneeskunde van VU medisch centrum ontwikkelden een lesprogramma dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren: het DOiT-lesprogramma. Met een wetenschappelijk onderzoek toonden zij aan dat DOiT ook daadwerkelijk effectief is: het blijkt dat jongeren die aan DOiT deelnemen, minder dik worden, minder frisdrank gaan drinken en minder tijd aan tv kijken en computeren besteden.

DOiT kick-off 22 september 2011
Een van de scholen die start met DOiT is Scholengemeenschap Marianum in Lichtenvoorde. De school is zeer enthousiast over DOiT. Op 22 september starten zij met een Gezonde School Kick-off bijeenkomst, waarvan DOiT onderdeel uitmaakt.

Nulmeting brugklassers 28 september 2011
Na de effectiviteit van het lesprogramma te hebben onderzocht, gaan onderzoekers van VU medisch centrum nu kijken hoe het programma het beste ‘aan de school’ kan worden gebracht. Met steekproeven monitoren zij of, en hoe, de scholen met het programma werken. Op woensdag 28 september vindt er een nulmeting plaats bij leerlingen uit de brugklas. Daarbij worden de leerlingen onder andere gewogen en gemeten, en kijken de onderzoekers hoe de omgeving van de school eruit ziet. Is er genoeg ruimte om te bewegen? Wat is het aanbod in de kantine?

Meedoen
Kijk op www.doitproject.com voor meer informatie. Scholen kunnen zich ook opgeven via deze website.

Algemeen
DOiT is ontwikkeld door VU medisch centrum (EMGO+-instituut) en wordt ondersteund door de Nederlandse Hartstichting en het SNS Reaal fonds. Bij de uitrol van DOiT wordt nauw samengewerkt met het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen en het Voedingscentrum.

Plaats een reactie