Doelstelling 32% recycling kunststof afval gerealiseerd

De doelstelling van 32% voor recycling van kunststof verpakkingsafval in 2009 is gehaald. Dit blijkt uit rapporten die staatssecretaris Joop Atsma van Infrastructuur en Milieu vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gescheiden inzameling
2009 was het jaar waarin de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval van huishoudens echt op gang kwam. Vergeleken met 2008 is er in 2009 dan ook aanzienlijk meer ingezameld (23,7 kiloton versus 8 kiloton in 2008). Het hergebruik steeg navenant: van 6 kiloton in 2008 tot 16,4 kiloton in 2009. Atsma verwacht dat in 2010 nog meer ingezameld en hergebruikt zal worden: “Er lijkt een groeiende bereidheid bij burgers te bestaan om kunststof in te zamelen”.

De recyclingdoelstelling voor kunststof voor 2010 is 38%. Deze wordt verhoogd tot 42% in 2012.

Volgens gegevens van Nedvang, de organisatie die namens het bedrijfsleven de gescheiden inzameling van kunststof en plastic van huishoudens ter hand heeft genomen, werd in 2009 71% van het verpakkingsafval van huishoudens gesorteerd in deelstromen, die vervolgens zijn hergebruikt. De VROM-inspectie heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar de verwerkingsketen van het ingezamelde kunststof verpakkingsafval. Dit onderzoek is nagenoeg afgerond en zal begin volgend jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Zwerfafval
Nederland is schoner geworden in vergelijking tot het jaar 2008. Dat blijkt uit metingen van zwerfafval op straat, maar ook uit de zogenoemde belevingsmonitor. VNG en VNO-NCW zijn 1 januari 2010 gestart met een nieuw programma ter bestrijding van zwerfafval. Het programma richt zich voornamelijk op winkelgebieden, openbaar vervoergebieden, de omgeving van scholen en rustplekken langs snelwegen.

Plaats een reactie