Doe mee aan een online enquête over bezuinigingen, integriteit en werk

Uit (internationale) onderzoeken en signalen lijken de huidige bezuinigingen invloed te hebben op de integriteit van medewerkers en het integriteitsbeleid van organisaties.

Om daar meer zicht op te krijgen, zijn alle medewerkers en bestuurders van harte uitgenodigd om op negen stellingen te reageren. Bijvoorbeeld over de toename of juist afname van het aantal meldingen over (vermeende) integriteitsschendingen.

Vindt u integriteit van het werk een hoog goed? Maak dan drie minuten van uw tijd vrij om (anoniem) te reageren. De enquête is een initiatief van het nationale Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) van het CAOP in Den Haag.

De resultaten worden in maart gepubliceerd op www.integriteitoverheid.nl. U krijgt daarmee inzicht in de vraag of de risico’s op integriteitschendingen de afgelopen tijd zijn toe- of afgenomen en of het integriteitsbeleid daarop voldoende is afgesteld.

Naar de stellingen: http://vragenlijst.caop.nl/integriteit-en-bezuinigingen

Plaats een reactie