DNA-technologie biedt veel kansen voor gezondheid van Nederlandse bevolking

Uit gesprekken van het RIVM met zorgverleners, onderzoekers, patiëntvertegenwoordigers en productontwikkelaars blijkt dat DNA-technologie veel potentie heeft om de zorg en volksgezondheid te verbeteren.

Zij vinden dat deze techniek bijvoorbeeld meer kan worden gebruikt om eerder en beter (erfelijke vormen van) kanker (vroeg) op te sporen en te behandelen. 

DNA-technologie

Er is echter meer kennis nodig over de relatie tussen DNA en gezondheid, zodat duidelijk wordt wat de nieuwe ontwikkelingen in DNA-technologie kunnen bijdragen aan de gezondheid. Bovendien moet er bepaald worden wat maatschappelijk gewenst is.

Aansluiten bij behoefte in samenleving

Volgens de geïnterviewden is het cruciaal dat de toepassingen van DNA-technologie aansluiten op de behoeften van de samenleving en dat de burger hierin centraal staat en zelf kan kiezen welke toepassingen hij of zij wenst.

Daarnaast is DNA-technologie verweven met andere ontwikkelingen in de zorg en de samenleving, zoals digitalisering en preventieve maatregelen, en daarom is een nauwkeurige afstemming van het gebruik van deze technologie van groot belang.

Voorwaarden gebruik DNA-technologie

De betrokkenen hechten belang aan de voorwaarden voor het gebruik van DNA-technologie vanwege de brede impact ervan op zowel maatschappelijke als individuele kwesties.

Sommige mensen willen bijvoorbeeld geen toegang geven tot DNA-kenmerken van zichzelf of hun familieleden, of informatie over hun gezondheid delen voor onderzoek.

Tegelijkertijd is het verzamelen en delen van data van essentieel belang voor onderzoek. Daarom worden samenwerking, regie en wet- en regelgeving vaak genoemd als belangrijke voorwaarden.

Over het onderzoek

De ontwikkeling van DNA-technologie verloopt razendsnel en er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen DNA en ziekten en behandelingen.

Hoewel DNA-technologie al wordt gebruikt voor bijvoorbeeld behandelingen en preventie van ziekten, is het nog niet duidelijk hoe de technologie en de ontwikkelingen op dat gebied beter benut kunnen worden.

Om deze reden is het Ministerie van VWS van plan een visie en beleidsplan op te stellen. Om dit te kunnen realiseren, is input nodig van belanghebbenden. Het RIVM heeft daarvoor in opdracht van het ministerie gesprekken gevoerd met 31 partijen.

Plaats een reactie