Belangrijke DNA-marker voor blaaskanker ontdekt

Het UMC St Radboud heeft een belangrijk internationaal succes geboekt in de zoektocht naar de aanleg voor het krijgen van blaaskanker. Een analyse van meer dan 300.000 DNA-markers per individu bij bijna 2.000 blaaskankerpatiënten en bij 40.000 controles leverde een interessante ontdekking op. Een éénletter variant in een gen op chromosoom 4, TACC3 geheten, bleek duidelijk geassocieerd met het risico voor blaaskanker. Bovendien heeft de variant invloed op de prognose van blaaskanker.

De bevinding is gecontroleerd in nog eens 2000 patiënten en 6000 controles uit België, Engeland, Italië, Spanje, Duitsland, Roemenië, Hongarije, Slowakije, Zweden en Nederland. Die controle bevestigde het beeld.

De variant in het TACC3-gen (sommige mensen hebben op die plek een letter T, anderen een A) ligt dichtbij een ander gen, met de naam FGFR3. Mutaties van FGFR3 worden gevonden in het merendeel van die blaastumoren, die een gunstige prognose hebben. De onderzoekers gingen daarom na of de variant in TACC3 iets te maken zou kunnen hebben met FGFR3. Dat bleek inderdaad het geval. In weefsel van blaastumoren met een gunstige prognose bleek FGFR3 meer tot expressie te komen bij patiënten met de T-variant. Bovendien bleken deze patiënten ook veel vaker mutaties te hebben in het FGFR3-gen in hun tumor.

Verder blijkt, dat patiënten met de T-variant een grotere kans hebben dat hun tumor na een operatieve verwijdering terugkomt dan patiënten, die de A-variant in hun beide chromosomen hebben. De Nijmeegse onderzoeksleider, prof.dr. Bart Kiemeney, verklaart: ‘Dit is één van de eerste keren dat er een DNA-marker is gevonden die niet alleen het risico voor een ziekte verhoogt, maar daarnaast ook de prognose beïnvloedt. Ook is het de eerste keer, dat bij een niet-erfelijke tumorvorm een genetische variant is gevonden, die geassocieerd is met verworven mutaties in de tumoren.’

Het mechanisme achter deze vondst is nog niet opgehelderd. Toch kunnen de onderzoeksresultaten ertoe leiden, dat FGFR3 nu ook in therapeutisch opzicht in de belangstelling komt te staan, aldus Kiemeney. Blaaskanker is een van de meest voorkomende tumoren, vooral omdat de ziekte na behandeling bij meer dan de helft van de patiënten, vaak meer dan eens, terugkeert. Daarmee is het voor de gezondheidszorg de duurste vorm van kanker.

Het UMC St Radboud werkte in dit onderzoek nauw samen met onderzoeksgroepen in Reykjavik en Leeds. Het onderzoek is gepubliceerd in de online editie van Nature Genetics (28 maart).

Plaats een reactie