Dilemma voor ouders met studerende kinderen

Het verdwijnen van de basisbeurs in het hoger onderwijs plaatst ouders in een moeilijke positie, ziet het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Ouders worstelen met de vraag of zij financieel extra moeten gaan bijspringen.

Hun kind schuldenvrij houden, zal in het nieuwe systeem heel lastig worden. Ook wordt thuis of op kamers wonen mogelijk een onderwerp van gesprek. Het Nibud raadt ouders aan om samen met hun kind een begroting te maken zodat ze kunnen zien welke bijdrage wenselijk is en om te voorkomen dat hun kind meer leent dan noodzakelijk.

Bijdrage ouders nu gemiddeld 179 euro per maand
Uit het Nibud Studentenonderzoek 2015 blijkt dat ruim de helft van alle studenten geld krijgt van zijn ouders, gemiddeld 179 euro per maand. Daarnaast betalen veel ouders het collegegeld en de zorgverzekering van hun kinderen. Het Nibud ziet in de vragen die ouders het instituut stellen, dat ouders zich geconfronteerd zien met het dilemma hoe ver hun financiële verantwoordelijkheid reikt. Ouders willen hun kind graag schuldenvrij houden, maar dat is niet voor alle ouders haalbaar. Zeker niet als er meer studerende kinderen in het gezin zijn. Het Nibud adviseert ouders niet op een houtje te gaan bijten om de studie van hun kind(eren) te bekostigen, maar te kijken wat een realistisch bedrag is dat ze, eenmalig of maandelijks, kunnen missen.

Studieschuld beperken tot minimum
Om een kind met een zo laag mogelijke schuld af te laten studeren, adviseert het Nibud ouders samen met hun kind een studiebegroting te maken. Zo wordt voor de ouders inzichtelijk welk bedrag de student maandelijks tekort komt. Op basis hiervan, en op basis van een eigen begroting, kunnen zij bepalen of ze dit bedrag bij kunnen leggen. Is bijspringen niet mogelijk, dan kunnen ouders met hun kinderen bekijken hoeveel er bijgeleend of bijverdiend zou moeten worden. De Geldwijzer Studenten, die het Nibud dit jaar geheel heeft vernieuwd, biedt bij het maken van zo’n studiebegroting praktische handvatten.

Studenten geven zelf aan dat er ook andere opties zijn om rond te komen als hun basisbeurs verdwijnt:
1. Meer gaan lenen (58%)
2. Meer gaan werken (53%)
3. Spaargeld gebruiken (34%)

Nibud Geldwijzer Studenten

Laat student zoveel mogelijk zelf betalen
Het Nibud raadt ouders die hun kind financieel willen ondersteunen aan om hun kind zoveel mogelijk zelf te laten betalen. Zo leert het met vaste lasten en financiële verantwoordelijkheden om te gaan. Wil een ouder bijvoorbeeld de zorgverzekering of het telefoonabonnement vergoeden, dan is het verstandiger om de maandelijkse bijdrage te verhogen. Het kind kan dan zelf de kosten betalen.

1 op de 3 studenten blijft thuis wonen vanwege verdwijnen basisbeurs
Van de studenten die nu al geen basisbeurs meer ontvangen, geeft 34% aan dat ze om die reden thuis zijn blijven wonen, terwijl ze eigenlijk op kamers hadden willen gaan. 30% van de studenten die nu wel nog een basisbeurs ontvangt, is ook van plan om om die reden thuis te blijven wonen. Het Nibud begrijpt deze overweging goed en ziet dat de uitgaven van thuiswonende studenten ook aanzienlijk lager zijn dan die van uitwonende studenten: gemiddeld 535 euro per maand versus 980 euro per maand.

Achtergronden bij het Studentenonderzoek 2015
Het Studentenonderzoek 2015 is uitgevoerd onder studenten in het hoger onderwijs (hbo en wo), in de leeftijd tot 30 jaar. De respondenten zijn afkomstig van het studentenpanel van Studenten.net en van Opinieland van Survey Sampling International. Dit resulteerde uiteindelijk in 2.723 compleet ingevulde vragenlijsten. De resultaten zijn representatief voor studenten in het hoger onderwijs.

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ING en Studenten.net.

Meer informatie
Nibud Studentenonderzoek 2015
Nibud Geldwijzer Studenten

Plaats een reactie