Dijksma stimuleert duurzame tuinen, parken en plantsoenen

Meer inheemse planten en vaker duurzame materialen gebruiken. Dat is waar de staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma zich hard voor maakt.

Ondertekening Green Deal met tv-tuinman Lodewijk

Samen met de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld, de branchevereniging voor professionals in het groen (VHG) en NL Greenlabel sloot ze de Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’.

Dijksma gaf zelf het goede voorbeeld door samen met TV-tuinman Lodewijk Hoekstra in Madurodam het dak van een nieuwbouwwoning te beplanten met sedum, een duurzame vetplant. Het beplanten van daken is een voorbeeld van hoe je kunt bijdragen aan het vergroenen van Nederland. En het is goed voor de biodiversiteit, waterafvoer en dient ook nog als isolatie.

Duurzaam tuinieren
Sharon Dijksma: “Ook consumenten kunnen een grote bijdrage leveren door hun tuin op een verantwoorde wijze in te richten en te onderhouden. Een groene leefomgeving, in je eigen wijk, is belangrijk. Ook voor de kinderen die er spelen.” Bij de aanschaf van producten en materialen kunnen consumenten erop letten dat die kunnen worden gerecycled en lang meegaan. Zorgvuldig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en water is noodzakelijk. Er zijn genoeg alternatieven voorhanden.

Afspraken
Green Deals zijn afspraken van mensen, bedrijven en organisaties met de overheid die groene groei mogelijk maken. In de vandaag gesloten Green Deal ‘Levende Duurzame Buitenruimtes’ spannen de ondertekenaars zich in mensen die tuinieren, ontwikkelaars, architecten en overheden bewuster te maken van duurzame materialen en inheemse beplanting.

NL Greenlabel gaat professionals trainen en opleiden in het toepassen van duurzame materialen en producten en ze wegwijs maken in de toepassing van het creëren van duurzame groene ruimtes d.m.v. het nog te ontwikkelen Paspoort Levende Duurzame Buitenruimtes.

VHG zal haar leden stimuleren om duurzaamheid, waaronder biodiversiteit, actief uit te dragen. Als ambassadeurs kunnen deze professionals consumenten en overige terreinbeheerders overhalen over te stappen naar het inrichten van duurzame, levende buitenruimtes.

NL Greenlabel en VHG zullen een gezamenlijke bewustwordingscampagne voeren om het belang van de principes van de ’De Levende Tuin’ bekendheid te geven. Mogelijkheden daarbij zijn het organiseren van congressen, het organiseren en uitvoeren van een promotiecampagne gericht op de consument en het aansporen van gemeenten om parken en plantsoenen duurzamer in te richten

De Rijksoverheid informeert gemeenten over de principes van ‘De Levende Tuin’ en de meerwaarde daarvan voor de kwaliteit van de Nederlandse buitenruimtes.

Green Deals
Biodiversiteit is een van de 8 thema’s van de Green Dealaanpak. Sinds oktober 2011 zijn 24 Green Deals afgesloten op het terrein van natuur en biodiversiteit. Door Green Deals met de samenleving te sluiten zorgt de Rijksoverheid dat deze projecten een zetje in de goede richting krijgen. De overheid kan wet- en regelgeving aanpassen, afzetmarkten voor nieuwe technologieën ondersteunen, zorgen voor goede samenwerkingsverbanden en de toegang tot de kapitaalmarkt verbeteren.

Plaats een reactie