Dijksma en Clinton werken samen aan meer voedselzekerheid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft samen met Bill Clinton een overeenkomst getekend voor internationale landbouwprojecten in Afrika die bijdragen aan voedselzekerheid, het versterken van de economie en effecten van klimaatverandering tegengaan. De Nederlandse overheid draagt 3 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) bij aan projecten in Tanzania en Malawi.

Kennisoverdracht
Bij deze projecten wordt onder meer kennis over effectief telen van planten en gewassen, het productieproces en logistiek overgedragen aan zo’n 20.000 boeren. Het bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs zijn nauw betrokken bij de uitvoering van deze projecten. Zo levert Nederland een bijdrage aan meer voedselzekerheid en is het tegelijk een economische kans voor bedrijven en organisaties met landbouwkennis in Afrika te investeren.

Nederlandse expertise
Het ministerie van Economische Zaken en de Clinton Foundation ondersteunen de Afrikaanse boeren beide met 3 miljoen dollar om hun productie op verantwoorde wijze te verhogen en beter bestand te laten zijn tegen klimaatverandering. Ook de Wereldbank draagt een substantieel bedrag bij. Nederlandse bedrijven en wetenschappers met veel landbouwkennis ontwikkelen samen met boeren bijvoorbeeld teeltmethoden en nieuwe zaden waardoor gewassen als tarwe minder water nodig hebben om goed kunnen te groeien. Daarnaast leren kleine agrariërs op een slimme, klimaatbestendige manier bomen te planten en plant- en gewasziekten kennen. Ook de wijze van opslag om voedselverspilling tegen te gaan, efficiënte logistiek en marketing komen aan de orde.

Landbouw basis economische groei
De overeenkomst is onderdeel van Climate Smart Agriculture (CSA) – klimaat slimme landbouw – dat op een internationale conferentie over landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering in 2010 in Den Haag is ontstaan: landbouw als kans om voedselzekerheid te blijven garanderen en armoede te bestrijden door innovatieve en duurzame productiemethoden samen met boeren te ontwikkelen die tegelijk klimaatbestendiger zijn.

Vooral in Afrika heeft het extreme weer met soms veel droogte grote invloed op de productie. Boeren hebben hier last van, door derving van productie en daarmee lagere inkomens. Meer internationale inzet is nodig omdat de voedselproductie met tenminste 60% moet toenemen om in 2050 aan de verwachte vraag naar voedsel te voldoen. Daarmee vormt landbouw de basis voor economische groei en armoedebestrijding. CSA is inmiddels wereldwijd ondersteund door meerdere landen, bedrijven en organisaties. Zo staan de Wereldbank, President Obama en oud-secretaris generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan achter projecten via klimaat slimme landbouw.

Boost
Dijksma: “Het is een enorme boost dat Clinton het initiatief steunt. Voor Nederland is het als groot landbouwexporteur goed om bij te dragen aan oplossingen voor meer voedselzekerheid met internationaal landbouwbeleid. Daarbij is het een kans voor innovatieve bedrijven met veel landbouwkennis in Afrika te investeren en boeren te adviseren hoe hun productie op een slimme manier te verhogen.”

Plaats een reactie