Dijksma: “Eerlijk voedsel voor een eerlijke prijs”

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken (EZ) breekt een lans voor eerlijk voedsel: “Dat betekent bijvoorbeeld goed dierenwelzijn en diergezondheid, lage risico’s voor de volksgezondheid, rekening houdend met natuur en milieu een een faire prijs voor de producent.”

Sharon DijksmaDijksma bezocht een varkenshouderij in Beek en Donk waar varkens meer ruimte en speelmogelijkheden hebben. Het vlees van deze varkens heeft één ster van het ‘Beter Leven Kenmerk’ van de Dierenbescherming. Het is een voorbeeld hoe de veehouderij inspeelt op de stijgende vraag naar duurzaam voedsel.

Verbond van Den Bosch
In het regeerakkoord wordt het ‘Verbond van Den Bosch’ genoemd als leidraad voor de verbetering van veehouderij in Nederland. Producenten, verwerkers en supermarkten werken in dit verbond samen aan eerlijke producten voor mens, dier en milieu. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot vleesproducten met één of meer sterren van het Beter Leven Kenmerk van de Dierenbescherming. Maar ook Rondeel-eieren, geproduceerd met oog voor mens, dier en milieu, zijn een voorbeeld van eerlijke producten voor een eerlijke prijs en een faire beloning voor boeren en ondernemers in de hele keten.

“Dat is de richting die we op moeten en daar moet de komende jaren een tandje bij. We moeten samen aan de slag. De sector zal in de keten meer actie moeten ondernemen voor eerlijke producten. Ik werk aan bijvoorbeeld het terugdringen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij en het stimuleren van het bouwen van stallen die beter zijn voor dieren, mensen en milieu.”

Plaats een reactie