Diervriendelijke huisvesting proefdieren vergroot

0
733

Door bij huisvesting meer oog te hebben voor de behoeften van proefdieren, wordt de kwaliteit van onderzoek beter. Dat stelt ir. Cynthia Verwer in haar proefschrift dat zij op dinsdag 11 oktober 2011 verdedigt aan de Universiteit van Utrecht, faculteit Diergeneeskunde.

De tendens om dieren in standaard omstandigheden en ‘prikkelarm’ te huisvesten is ooit ingezet om de betrouwbaarheid en kwaliteit van onderzoek te waarborgen. Verwer toont aan dat diervriendelijke huisvesting en wetenschappelijke procedures uitstekend kunnen samengaan.

Proefdieren voor onderzoek
In de biomedische wetenschap worden proefdieren bijvoorbeeld gebruikt voor het testen van vaccins op veiligheid en werkzaamheid. “Als samenleving wensen wij veilige medicijnen”, stelt Verwer. “De rode draad in beleid hierover is dat we zoveel mogelijk naar vervanging van proefdieren (bv. computersimulaties), vermindering van het aantal dieren en betere leefomstandigheden (verfijning) streven. Mijn onderzoek richt zich op het verbeteren van de huisvesting van de proefdieren. Want wat blijkt: gestandaardiseerde huisvesting en een prikkelarme omgeving zijn geen noodzaak voor deugdelijk onderzoek.”

Rekening houden met de behoeften van het dier
Zo kunnen ratten, van nature sociale dieren, zelfs beter gezamenlijk gehuisvest worden dan alleen, ontdekte Verwer. Daarbij gaat de kwaliteit van de resultaten omhoog, juist omdat je geen gestreste dieren in je onderzoekspopulatie hebt. “Ik pleit ervoor dat onderzoekers hun verantwoordelijkheid nemen bij het inzetten van proefdieren, en dus rekening houden met de behoeften van dieren. Gelukkig heeft een aantal laboratoria de aanbevelingen al in praktijk gebracht”, meldt Verwer.

Over Cynthia Verwer
Cynthia Verwer werkt sinds 3 jaar als onderzoeker Diergezondheid en Dierenwelzijn bij het Louis Bolk Instituut. Het proefschrift is op te vragen bij de promovendus, c.verwer@louisbolk.nl of te downloaden via http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2011-0928-200530/UUindex.html.