Dierproeven nodig voor aanpak ziekten immuunsysteem

Het Erasmus MC heeft voor de tweede keer een uitgebreid verslag uitgegeven over dierproeven. In dit publieksjaarverslag over 2010 ligt de nadruk op proeven voor onderzoek naar infectieziekten en het immuunsysteem. Het Erasmus MC laat hiermee zien waarom de proeven gedaan worden, hoeveel dieren er zijn gebruikt en hoe wordt omgegaan met de dieren. Het verslag informeert een breed publiek over het gebruik van proefdieren en zet aan tot nadenken. Het Erasmus MC wil graag dat meer mensen zich betrokken gaan voelen bij de ethische dilemma’s.

Erasmus MC doet boekje open over dierproeven (RTV Rijnmond op 5 okt 2010)

In de serie ‘dierproeven verantwoord’ zullen hierna nog drie nummers verschijnen. De totale serie zal een zo compleet mogelijk beeld schetsen van het gebruik van proefdieren binnen het Erasmus MC. In de tweede editie vertellen partijen die betrokken zijn bij dierproeven over hoe ze aankijken tegen of omgaan met proefdieronderzoek op het gebied van immunologie en infectieziekten. Zo vertelt een wetenschapper over onderzoeken naar MS. Bij deze ziekte valt het eigen immuunsysteem het centraal zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg) aan. Ook vertelt een MS- patiënte over haar ziekte en over hoe zij aankijkt tegen het gebruik van proefdieren.

Het Erasmus MC gebruikt alleen proefdieren voor onderzoek als er geen goede alternatieven bestaan. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke ethische commissie. Het onderzoek met dieren past in een keten waar ook onderzoek in het laboratorium en bij mensen deel van uitmaken. Het afweersysteem van het lichaam is te ingewikkeld om na te kunnen bootsen in een reageerbuis. Voor onderzoek naar ziekten van het immuunsysteem en de afweer tegen infectieziekten zijn dan ook proefdieren nodig.

Voor immunologisch onderzoek en onderzoek naar infectieziekten zijn in 2010 ruim 10.000 proefdieren gebruikt, voornamelijk muizen. In totaal zijn in 2010 in het Erasmus MC 37350 dierproeven uitgevoerd. Bijna 87 procent van die dieren zijn muizen. Daarna volgen ratten (7,9 procent) en vissen (2,9 procent).

De publieksjaarverslagen passen in het beleid van het Erasmus MC om open over dierproeven te communiceren. De organisatie hoopt dat meer mensen hierdoor gaan nadenken en meepraten over dierproeven. ‘Gezondheidszorg gaat iedereen aan. Daarom zouden ook alle mensen moeten weten welke plaats dierproeven innemen in het medisch onderzoek en welke dilemma’s eraan kleven’, zegt Martje Fentener van Vlissingen, directeur van het Erasmus Dierexperimenteel Centrum. Ze hoopt dat weer veel mensen dit publieksjaarverslag zullen lezen en meedenken over de toekomst van dierproeven.

Het full colour boekwerkje kan worden besteld door een email te sturen naar profiel3@erasmusmc.nl

Plaats een reactie