Diermeel goed voor dierenwelzijn, -gezondheid en duurzaamheid

Het opnieuw toelaten van diermeel van varkens en kippen in bepaalde diervoeders brengt het hoge beschermingsniveau van volks- en diergezondheid niet in gevaar. Diermeel van runderen en schapen blijft verboden.

Veilige soorten diermelen zijn een hoogwaardige eiwitrijke grondstof voor diervoeders. Dit is een duurzame toepassing en ook goed voor het dierenwelzijn en de diergezondheid.

Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dinsdag 12 april 2011 aan de Tweede kamer. Berichten in de media dat de Europese Commissie wil toestaan om diermeel van kadavers in diervoeders te verwerken, noemt Bleker pertinent onjuist.

BSE
De staatssecretaris schrijft dat de Europese Commissie later dit jaar met voorstellen komt het gebruik van diermeel in bepaalde gevallen weer toe te staan.

In 2001 is het gebruik van alle soorten diermeel in diervoeder verboden vanwege de uitbraak van BSE. Destijds was er bijzonder weinig bekend van BSE. Tegenwoordig weten we veel meer over de verspreiding van die ziekte. Het gebruik van diermeel van herkauwers blijft verboden. Alleen diermeel van varkens en van kippen wordt mogelijk toegestaan. En dan zo, dat kippen alleen diermeel van varkens krijgen en andersom. Het diermeel mag alleen afkomstig zijn van dieren die in het slachthuis zijn goedgekeurd voor menselijke consumptie.

Goed voor welzijn, gezondhied en duurzaamheid
Op dit moment wordt bijna al het diermeel in Europa verbrand. Dat is een laagwaardige toepassing van iets dat ook een eiwitrijke grondstof voor diervoeders kan zijn. Kippen kunnen bijvoorbeeld door het gebruik van diermeel een betere darmgezondheid en minder last van zoolzweren krijgen. Daarnaast produceren de dieren ook minder mest.

Ook toont onderzoek van de Universiteit Groningen aan dat door het verbod op diermeel 16 miljoen ton diermeel is vervangen door 23 miljoen ton soja, dat vooral uit Zuid-Amerkia wordt ingevoerd. Dat komt overeen met een oppervlakte van 10 miljoen hectare. Het voorstel van de Commissie kan de vraag naar soja op de wereldmarkt verminderen.

Plaats een reactie