Dierenmishandeling sneller op het spoor dankzij meldcode dierenartsen

Dierenmishandeling sneller herkennen en voorkomen. Dat is het doel van de nieuwe Meldcode dierenmishandeling voor dierenartsen. De meldcode helpt dierenartsen bij het signaleren van dierenmishandeling en wijst hen de weg naar instanties die kunnen ingrijpen of adviseren.

Vroege signalering van dierenmishandeling is erg belangrijk omdat er een relatie bestaat tussen dierenmishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

Voorkomen van dierenmishandeling
Volgens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is de meldcode een belangrijk middel om dierenmishandeling te voorkomen.

Het ministerie van EL&I heeft de KNMvD en de faculteit Diergeneeskunde – Universiteit Utrecht gesteund bij het ontwikkelen van de meldcode. Aanleiding daarvoor was een toezegging van de toenmalige minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tijdens een Kamerdebat over het strenger bestraffen van dierenmishandeling.

Actief ingrijpen
In de meldcode staat dat van dierenartsen actief ingrijpen wordt verwacht als het welzijn van dieren in het geding is. Zij spreken hun klanten aan op verkeerde huisvesting, verzorging of voeding en behandelen verwondingen of aandoeningen. Ernstige misstanden worden gemeld bij de bevoegde instanties.

Vertrouwenspositie
De nieuwe meldode voor dierenartsen is geen wettelijke verplichting. Het ministerie van EL&I en de KNMvD vinden het namelijk belangrijk dat de vertrouwenspositie van dierenartsen overeind blijft. Het mag niet zo zijn dat mensen de dierenarts gaan mijden omdat deze verplicht is dierenmishandeling te melden. Daarnaast is het voor dierenartsen soms lastig om zeker te weten dat er sprake is van dierenmishandeling.

Een dierenarts moet daarom zelf kunnen beoordelen hoe hij omgaat met een vermoeden van dierenmishandeling of verwaarlozing. De meldcode is hierbij een belangrijke steun in de rug.

Plaats een reactie