Dierenbescherming wil meer transparantie bij dierproeven

De Dierenbescherming pleit voor meer transparantie bij dierproeven. Om dat te bereiken stelt ze voor om onder meer een onafhankelijke landelijke beoordelingscommissie in het leven te roepen. Deze commissie moet voor elk onderzoek een ethische afweging maken. Dat staat in een advies van de organisatie over nieuwe dierproefwetgeving aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nu is het nog zo dat de ethische afweging wordt gemaakt door Dier Experimenten Commissies. Deze commissies zitten volgens de Dierenbescherming te dicht op de instellingen die de dierproeven uitvoeren. In de nieuwe landelijke commissie moeten volgens de Dierenbescherming onafhankelijke leden worden aangesteld, waaronder vertegenwoordigers van dierenbeschermingsorganisaties. Deze commissies moeten voordat een nieuw project wordt opgestart kijken of de onderzoeken in dat project wel met dieren gedaan moeten worden en of een vergelijkbaar onderzoek niet al eerder is gedaan.

De Dierenbescherming wil dat het plan van de beoordelingscommissie in de nieuwe Wet op de dierproeven wordt opgenomen. Die wet moet uiterlijk eind volgend jaar af zijn en is een uitwerking van een nieuwe Europese richtlijn. De Dierenbescherming is blij met die richtlijn. “Eindelijk is er een richtlijn die voor alle Europese landen de regels rond dierproeven op een acceptabel niveau brengt”, aldus directeur van de Dierenbescherming Frank Dales.

De Europese richtlijn gaat volgens de Dierenbescherming echter niet ver genoeg. In de brief aan het ministerie noemt de organisatie onderdelen uit de huidige Wet op de dierproeven die niet in de richtlijn staan. Zo wil de Dierenbescherming dat de expliciete erkenning van de intrinsieke waarde van het individuele dier en het verbod op het gebruik van chimpansees in de wet blijven staan. Frank Dales: “Voor ons zijn dat verworvenheden die we uiteraard niet willen opgeven.”

De Dierenbescherming volgt de ontwikkelingen bij dierproeven al jaren zeer intensief. Via de overkoepelende Europese organisatie Eurogroup for Animals is de Dierenbescherming actief betrokken geweest bij de totstandkoming van de Europese richtlijn.

Plaats een reactie