Dierenartsen willen toezichthouder om antibioticagebruik terug te dringen

De dierenartsen presenteren een plan voor de oprichting van een Veterinaire Diergeneesmiddelen Autoriteit (VDA): een onafhankelijke toezichthouder die gegevens over antibioticagebruik in Nederland analyseert en beoordeelt en die in het uiterste geval straffen kan opleggen. Doel is het gebruik van antibiotica in de dierhouderij snel en drastisch omlaag te brengen om zo antibioticaresistentie tegen te gaan. Doordat bacteriën resistent worden tegen antibiotica dreigen er grote risico’s voor de gezondheid van mensen en dieren.

De nieuwe toezichthouder maakt inzichtelijk hoeveel antibiotica dierenartsen voorschrijven en kan dierenartsen, en daarmee indirect dierhouders, aanspreken op hun gedrag. De dierenartsen, verenigd in de KNMvD, verwachten een vermindering van 20% van het totale antibioticagebruik binnen een jaar na de uitvoering van het plan.

Voorzitter prof. dr. Ludo Hellebrekers van de KNMvD: “Als dierenartsen nemen wij onze rol als hoeder van de gezondheid van mens en dier serieus. Daarom hebben wij deze oplossing ontwikkeld en laten onderzoeken. Dierenartsen die veel voorschrijven, hebben wat uit te leggen. Dat zal naar verwachting leiden tot minder gebruik van antibiotica. Werkt dat niet dat kan de toezichthouder waarschuwingen uitdelen en in het uiterste geval straffen opleggen.”

Het onafhankelijk onderzoeksbureau EIM is positief over de haalbaarheid, de effectiviteit en het draagvlak van het plan voor oprichting van de VDA.
Op 10 december a.s. spreken de Tweede Kamer en de minister van LNV met elkaar over het tegengaan van antibioticagebruik. Ludo Hellebrekers: ”Wij hopen dat de politiek dan zijn voordeel doet met dit plan.”

Image: Nathan Greenwood / FreeDigitalPhotos.net

Plaats een reactie