Dierenartsen positief over huisdierverzekeringen

Volgens de KNMvD, de belangenvereniging voor dierenartsen, zouden veel meer huisdiereigenaren een verzekering voor hun huisdier moeten afsluiten dan nu het geval is. Het is namelijk de taak van de dierenarts om bij de behandeling van (huis)dieren uit te gaan van diergezondheid en dierenwelzijn.

In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat diereigenaren uit kostenoverwegingen onvrijwillig moeten besluiten om van behandeling van een ziek dier af te zien met alle nadelige gevolgen voor het welzijn van het betreffende dier. Indien de eigenaar van het huisdier echter is verzekerd speelt de kostenlast een veel minder belangrijke rol en kan een behandeling, uiteraard binnen realistische grenzen, gewoon worden gegeven.

In Nederland is slechts 4% van de eigenaren verzekerd tegen ziektekosten van hun huisdier, aanzienlijk lager dan in andere landen om ons heen. Om die reden bevelen veel dierenartsen hun klanten dan ook aan om een huisdierverzekering af te sluiten. De KNMvD staat volledig achter deze aanbevelingen omdat in het belang is van de kwaliteit en bereikbaarheid van de diergeneeskundige zorg en daarmee in het belang van de gezondheid en het welzijn van huisdieren.

Daarbij is het uitgangspunt wel dat het gaat om een algemene aanbeveling. De diereigenaar zal zelf een keuze moeten maken uit het beschikbare aanbod van verzekeraars en producten. Daadwerkelijke advisering van individuele verzekeraars of producten komt beperkt voor en waar het voorkomt valt het normaal gesproken binnen de kaders die de Wet Financiële Dienstverlening voorschrijft (bijv. als AFM-geregistreerde verbonden bemiddelaar). De KNMvD is wel van mening dat het voor de klant een transparant proces moet zijn.

Hoewel de vergoedingen voor verkochte verzekeringen gering zijn en een marginaal onderdeel zijn van de inkomsten van de dierenarts is ruim een half jaar geleden door de KNMvD met de verzekeraars wel een discussie gestart over de wenselijkheid van beloning. In de komende maanden zal dat naar verwachting tot een gezamenlijk standpunt leiden.