Dierenartsen gebruiken nieuw leerconcept

De diergeneeskunde is een dynamisch veld, waarbinnen continu sprake is van nieuw onderzoek en innovatie. Dierenartsen blijven dan ook een leven lang leren en zij werken steeds vaker op een evidence based, oftewel door onderzoek ondersteunde, wijze. In de praktijk leren dierenartsen vaak in groepsverband. In haar proefschrift beschrijft Esther de Groot hoe het leren in groepen voor dierenartsen plaatsvindt op basis van een nieuw concept: de kritisch reflectieve dialoog.

Aan de hand van bestaande theorie rond het begrip kritisch reflectief werkgedrag heeft De Groot discussies binnen groepen dierenartsen geanalyseerd. Kritisch reflectief werkgedrag omvat gedrag dat bijdraagt aan leren, zoals openheid over fouten, experimenteren en vragen om feedback. Voor dierenartsen was het benutten van resultaten uit onderzoek belangrijk in dat leerproces. Daarnaast bleek de gevoelde noodzaak tot een leven lang leren het meeste effect te hebben op kritisch reflectief leergedrag.

Tijdens de discussies was te zien dat dierenartsen kansen om van elkaar te leren, bijvoorbeeld door inhoudelijk in te gaan op elkaars redenen en reflecties, (te) weinig benutten. Het nieuwe concept, de kritisch reflectieve dialoog, kan helpen om leren in groepen te verhelderen en te verbeteren. Nader onderzoek blijft nodig naar de rol van een moderator en naar opvattingen over hoe kennis uiteindelijk tot stand komt.

Dierenartsen hadden toegang gekregen tot artikelen en training over raadplegen van literatuur. Op basis van het onderzoek wordt aanbevolen om te zoeken naar een meer optimale balans tussen zelf literatuur raadplegen dan wel vooral richtlijnen gebruiken.

Promotie
Promovendus: Esther de Groot
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Learning of veterinary professionals in communities, using the theory of critically reflective work behaviour, with regard to evidence based practice
Promotor 1: Prof. Dr. P. van Beukelen
Promotor 2: Prof. Dr. P.R.J. Simons
Promotor 3: Prof. Dr. A.D.C. Jaarsma
Datum en tijd: 22/5/2012 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie