Dieetadvisering mogelijk weer in basispakket

0
852

De Minister van VWS is voornemens om dieetadvisering in 2013 weer op te nemen in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Dit is opgenomen in de voorjaarsnota 2012 (Kunduz-akkoord of Lente-akkoord). De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) is blij met deze plannen omdat blijkt dat sinds de vergoedingsmogelijkheden voor dieetbehandeling beperkt zijn, er minder patiënten voor een behandeling naar de diëtist gaan.

Anja Evers, directeur NVD: “Door dieetbehandeling weer op te nemen in de basisverzekering, kunnen ook mensen die niet de financiële middelen hebben om zich aanvullend te verzekeren of het zelf te betalen weer de behandeling vergoed krijgen. Het gaat in veel gevallen om noodzakelijke zorg.”

Sinds 1 januari 2012 wordt dieetadvisering alleen nog vanuit de basisverzekering vergoed als dit onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor patiënten met diabetes, chronische longziekten of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Voorheen werd 4 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed ongeacht de aandoening.

Veertig procent minder dieetadvies
De eerste effecten van de verminderde vergoeding van dieetadvisering zijn al zichtbaar. In het eerste kwartaal van 2012 kwamen 28% minder mensen naar de diëtist dan vorig jaar, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en het softwarebedrijf Ensemble. Patiënten die nog wel kwamen, kregen 17% minder behandeltijd. Samenhangend met de daling van het aantal cliënten daalde het totaal aantal uren zorg met 39%, zo blijkt uit de declaratiegegevens van de deelnemende diëtisten. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gegevens uit 93 vrijgevestigde diëtistenpraktijken.

NIVEL-programmaleider Cindy Veenhof: “Het lijkt erop dat de mensen die wegblijven geen aanvullende verzekering hebben waarin dieetadvisering is opgenomen. Of ze zijn niet bereid of in staat voor diëtistische zorg te betalen. Hierdoor bestaat de kans dat zij hun voeding en leefstijl niet aanpassen en op den duur complexere gezondheidsproblemen krijgen.”

Het onderzoek van het NIVEL bevestigt eerder onderzoek dat de NVD in januari en februari van dit jaar zelf heeft uitgevoerd. Dit betekent voor 2012 dat een deel van de patiënten niet die behandeling krijgt die zij nodig hebben. Dat baart de NVD grote zorgen.

Toekomst
De verwachting voor 2013 is dat de vergoeding van de dieetbehandeling wijzigt ten opzichte van de situatie in 2011, er moet ongeveer 25% bezuinigd worden in vergelijking met de uitgaven in 2011. De NVD is over deze bezuinigingen in gesprek met het Ministerie van VWS. Eind juni zal hierover meer duidelijkheid zijn.