Dieetadvisering levert de maatschappij tot €2,3 miljard op

De behandeling van patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten, zoals diabetes en hoge bloeddruk, levert maatschappelijke baten op van ruim € 0,5 tot € 2,3 miljard over een periode van vijf jaar. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Voor elke euro die wordt besteed aan dieetbehandeling bij deze patiënten krijgt de maatschappij netto € 14,- tot € 63,- terug: € 56,- in gezondheidswinst, € 3,- aan netto besparingen op de totale zorgkosten en € 4,- als productiviteitswinst. Lucy Kok, onderzoeker bij SEO: “Deze bedragen zijn wij niet gewend. In andere kosten-batenanalyses uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek levert een euro besteed aan een (medische) interventie ongeveer € 3,- tot € 5,- op. Dieetadvisering is dus zéér kosteneffectief.”

De besparing op de uitgaven aan zorgkosten zijn het gevolg van een toenemende gezondheid, waardoor kosten voor ziekenhuisopnames en medicijngebruik worden vermeden of uitgesteld. Ook de werkgever van de patiënt heeft baat bij een gezondere werknemer: de productiviteit van de patiënt neemt toe en hij verzuimt minder op het werk. Uit de uitgevoerde literatuurstudie blijkt bovendien dat méér consulten bij de diëtist leiden tot grotere effecten in termen van gewichtsverlies, verlaging van het cholesterol en verlaging van het bloedsuikergehalte. Het is aannemelijk dat ook de besparing op de zorgkosten groter is wanneer patiënten intensiever worden behandeld door de diëtist.

Een groot deel van de baten bestaat uit gezondheidswinst voor de patiënt. Door een grotere gezondheid neemt zijn kwaliteit van leven toe, en dat wordt hoog gewaardeerd. Echter patiënten realiseren zich bij aanvang van de behandeling vaak niet welke klachten samenhangen met hun gewicht. Ze denken bijvoorbeeld dat klachten als vermoeidheid, slaapstoornissen en weinig energie, niet met voeding op te lossen zijn. Pas aan het einde van de behandeling kan de patiënt aangeven wat hij aan de behandeling heeft gehad.

Anja Evers, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten: “Uit het onderzoek blijkt dat elke euro die wordt uitgegeven aan dieetbehandeling bij de onderzochte groep patiënten netto € 3,- op de zorgkosten bespaart. Dit resultaat onderstreept het besluit om dieetadvisering vanaf 2013 weer in de basisverzekering op te nemen. Een adequate vergoeding haalt drempels weg voor die patiënten die overgewicht met comorbiditeit onder professionele begeleiding willen aanpakken. Ook voor zorgverzekeraars liggen hier kansen om de investering in een adequate vergoeding in de aanvullende verzekering terug te verdienen. Dit geldt ook voor werkgevers: een gezond aanbod in de bedrijfskantine werkt.”

Plaats een reactie